เธอมากับฝน

เธอมากับฝน

ฟังเพลง เธอมากับฝน

เนื้อเพลง เธอมากับฝน

เรามันตัวคน เดียว
ไม่เคย คิด จะมี ใคร
เจอผู้คนมาก มาย
แต่มอง แล้ว ไม่สน ใจ
ลุยมันไปคน เดียว
ก็มี เหงา บ้างเล็ก น้อย
เห็นสวยสวยก็ บ่อย
แต่ยัง ไม่เคย ชอบ ใคร
จน วันที่ เดิน ตาก ฝน
เหมือนโดน ฟ้า ผ่า
กลางหัว ใจ
เจอเอาเธอคน นี้
ถูก ใจ
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน
เธอดูมีอะ ไร
ก็มี บ้าง อย่างตรง กัน
ถ้าเราเดินด้วย กัน
ก็คง สม กัน เหลือเกิน
ไม่ ทันจะ เข้า ไป ทัก
ฝนเท กระหน่ำ เธอ หาย ไป
จะเจอเธอคน นี้ อีกไหม
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน

ไม่ ทันจะ เข้า ไป ทัก
ฝนเท กระหน่ำ เธอ หาย ไป
จะเจอเธอคน นี้ อีกไหม
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน