เธอคือทุกอย่าง

เธอคือทุกอย่าง

ฟังเพลง เธอคือทุกอย่าง

เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่าง

เมื่อวันเวลาพาชีวิตสองเรา
มาพบกัน เหมือนบังเอิญ
เธออยู่ตรงนั้น
ซึ่งไกลเกินกว่าจะพบกัน
ได้เพียงแค่ฝัน
เจอเธอแค่ในนั้น
แต่วันนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน
ในวันที่ไม่เหลือใคร
อยู่บนพื้นดิน
ฝ่าขวากหนามกับฉัน
ที่รักฉันขอบคุณ

ออกเดินไปตาม
เส้นทางฝันของเรา
อาจแสนไกล ไม่เคยหวั่น
แค่ยังมีเธอคอยอิงฉัน
ทุกคืนวันที่ท้อกาย
และใจจะหาย
กลับกลายเป็นรอยยิ้ม
และวันนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน
ในวันที่ไม่เหลือใคร
อยู่บนพื้นดิน
ฝ่าขวากหนามกับฉัน
ที่รักฉันขอบคุณ
เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต
ที่ฟ้าได้ลิขิตให้เรารักกัน
ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน
ตราบฉันและเธอ
หมดแรงสิ้นลมหายใจ
เธอคือทุกอย่าง
เธอคือทุกอย่าง
เธอคือทุกอย่าง
เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต
ที่ฟ้าได้ลิขิตให้เรารักกัน
ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน
ตราบฉันและเธอ
หมดแรงสิ้นลมหายใจ