เธอคือคำว่ารัก

เธอคือคำว่ารัก

เนื้อเพลง เธอคือคำว่ารัก

เพลงประกอบภาพยนตร์ Roommate

คำพูดมากมายที่ฉันเคยฟัง

ไม่อาจอธิบายคำที่มันค้างคาติดอยู่ในใจ

มันเป็นคำพูดที่ไม่มีคำตอบ คำพูดที่ใครต่อใครรู้

ฉันไม่รู้และไม่เคยแม้เพียงแค่สัมผัส

จนมาพบกับตัวเธอในวันนี้

เธอทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

เธอทำให้เข้าใจความหมาย เพราะตัวเธอ

เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันตามหาอยู่

เธอทำให้ฉันเข้าใจ

ไม่ต้องพูดบรรยายคำใดให้มากความ

เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันนั้นหาอยู่

เป็นอักษรที่อยู่ในคำว่ารัก

คำพูดที่ใครบางคนคุ้นเคย

อาจจะเขียนเป็นคำมากมาย

หลายเรื่องแตกต่างกันไป

เหมือนอ่านหนังสือที่ไม่มีวันจบ

คำพูดที่ใครต่อใครซึ้ง

แต่ฉันไม่ซึ้งและไม่อินในคำเหมือนคนอื่น

จนมาพบกับตัวเธอในวันนี้

เธอทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

เธอทำให้เข้าใจความหมาย เพราะตัวเธอ

เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันตามหาอยู่

เธอทำให้ฉันเข้าใจ

ไม่ต้องพูดบรรยายคำใดให้มากความ

เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันนั้นหาอยู่

เป็นอักษรที่อยู่ในคำว่ารัก

เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันตามหาอยู่

เธอทำให้ฉันเข้าใจ

ไม่ต้องพูดบรรยายคำใดให้มากความ

เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันนั้นหาอยู่

เป็นอักษรที่อยู่ในคำว่ารัก