เธอคือคนพิเศษ

เธอคือคนพิเศษ

เนื้อเพลง เธอคือคนพิเศษ

วันหนึ่ง เมื่อเราทุกคน
นั้นเปลี่ยนแปรไป
ทุกสิ่ง ดำเนินชีวิต
เช่นดั่งหุ่นยนต์
ไร้ซึ่ง ดนตรีแห่งรัก
หมดสิ้นความหมายว่างเปล่า
หัวใจใฝ่ฝันว่าใครสักคน
ได้เปลี่ยนแล้วเธอก็มา
เธอคือคนวิเศษ
ที่ไม่ต้องเสกสิ่งใด
ให้ฉันมากมาย
แค่เพียงรักทำฉันละลาย
โอ้มากมาย
พูดไปใครจะเชื่อ
และนั่นคือสิ่งพิเศษ
เพราะเธอจะพาความหวัง
และรักตัวฉันกลับมา
ชีวิตดีดี ฉันจึงเริ่มเวลา
ทุกสิ่ง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ทุกอย่าง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ไม่ใช่ Rock star
แต่จะดูแลชีวิตความรัก
ที่เธอมอบมาอย่างมีคุณค่า
Superstring
ไม่ใช่แค่ชื่อวง
มีอีกความหมาย
คือการเชื่อมโยง
สายใยชีวิต
สายใยแห่งรักเรา
รักของฉันคล้าย
เครื่องบินกับพื้นโลก
ขึ้นสูงไปแค่ไหน
ยังไงก็กลับลงมา
หัวใจใฝ่ฝันว่าใครสักคน
ได้เปลี่ยนแล้วเธอก็มา
เธอคือคนวิเศษ
ที่ไม่ต้องเสกสิ่งใด
ให้ฉันมากมาย
แค่เพียงรักทำฉันละลาย
โอ้มากมาย
พูดไปใครจะเชื่อ
และนั่นคือสิ่งพิเศษ
เพราะเธอจะพาความหวัง
และรักตัวฉันกลับมา
ชีวิตดีดี ฉันจึงเริ่มเวลา
ทุกสิ่ง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ทุกอย่าง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ดนตรี..14..Bars
12…13…14
เธอคือคนวิเศษ
ที่ไม่ต้องเสกสิ่งใด
ให้ฉันมากมาย
แค่เพียงรักทำฉันละลาย
โอ้มากมาย
พูดไปใครจะเชื่อ
และนั่นคือสิ่งพิเศษ
เพราะเธอจะพาความหวัง
และรักตัวฉันกลับมา
ชีวิตดีดี ฉันจึงเริ่มเวลา
ทุกสิ่ง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ทุกอย่าง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ทุกสิ่ง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ทุกอย่าง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป
ทุกสิ่ง ก็จะเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนไป