เต้น

เต้น

เนื้อเพลง เต้น

เพียงแค่ได้พบเธอ หัวใจฉันเองนั้นมันก็สั่น
แค่ได้มองตากัน หัวใจของฉันก็ยิ่งหวั่นไหว
อยากจะบอกให้เธอได้รับได้รู้ถึงความในใจ
แต่ขยับเข้าไปใกล้เธอทีไร หัวใจเต้นแรงทุกที

เพียงแค่สบสายตาหัวใจฉันเองนั้นมันก็รู้
อยากจะบอก I love you, You were my everything
หากว่าได้รักกันฉันเองจะยอมเป็นคนถูกทิ้ง
หากว่าเป็นความจริง โอกาสคืนนี้ให้ฉันได้จูบเธอ

แม้นานแสนนาน จะร้าวรานสักเพียงไหน
จะรักเธอสุดหัวใจ เธอได้ยินฉันไหม

เธอจะรักไม่รักไม่รู้ หัวใจฉันอยู่ที่เธอ
เธอจะคิดไม่คิดไม่สน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
ปล่อยให้ฝนและฟ้า หรือกาลเวลา นั้นพาเธอไปจากฉัน
เธอจะรู้ว่าใจของฉันมันยังเต้นรอเธอ เหมือนเดิม

เธอจะรักไม่รักไม่รู้ หัวใจฉันอยู่ที่เธอ
เธอจะคิดไม่คิดไม่สน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
ปล่อยให้ฝนและฟ้า หรือกาลเวลา นั้นพาเธอไปจากฉัน
เธอจะรู้ว่าใจของฉันมันยังเต้นรอเธอ เหมือนเดิม

เธอจะรักไม่รักไม่รู้ หัวใจฉันอยู่ที่เธอ
เธอจะคิดไม่คิดไม่สน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
ปล่อยให้ฝนและฟ้า หรือกาลเวลา นั้นพาเธอไปจากฉัน
เธอจะรู้ว่าใจของฉันมันยังเต้นรอเธอ เหมือนเดิม

เธอจะรักไม่รักไม่รู้ หัวใจฉันอยู่ที่เธอ
เธอจะคิดไม่คิดไม่สน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
ปล่อยให้ฝนและฟ้า หรือกาลเวลา นั้นพาเธอไปจากฉัน
เธอจะรู้ว่าใจของฉันมันยังเต้นรอเธอ เหมือนเดิม