เต้นรำ [รุมบ้า]

เต้นรำ [รุมบ้า]

เนื้อเพลง เต้นรำ [รุมบ้า]

ดนตรี ………

.ริมฝั่งน้ำ พร่ำเพ้อ ละเมอครวญ
เคยชื่นชวนเมื่อหวลคนึงไป
จิตใจยังชื่นชู
แสงเดือนส่องยิ่งมองแล้วจิตเผลอ
เธอยังอยู่
เคล้าคลอคู่ชื่นชูรู้สึกเหมือน
เตือนใจจำ
เธอกับฉัน ก่อนนั้นเคยชื่นฉ่ำ
ริมฝั่งน้ำสุขล้ำฉันจำได้
อะไรจะเทียมทัน
เคยเรียกเธอ เสนอรักรำพัน
เคยคู่กันใฝ่ฝันถึงเพลงชื่น
ค่ำคืนเคยได้ฟัง
น้ำเต็มเปี่ยมก็เทียมรักสุดหวาน
ปานไหลหลั่ง
น้ำเต็มฝั่งดุจดั่งรักที่หวัง ยังคงคอย
เคยชื่นใจ ฝากไว้หัวใจลอย
เฝ้าแต่คอยโอ้รักนั้นเลื่อนลอย
ยิ่งคอยยิ่งใจหมอง
..ดนตรี ..
..เคยเรียกเธอ เสนอรักรำพัน
เคยคู่กันใฝ่ฝันถึงเพลงชื่น
ค่ำคืนเคยได้ฟัง.
.น้ำเต็มเปี่ยม ก็เทียมรักสุดหวาน
ปานไหลหลั่ง น้ำเต็มฝั่ง
ดุจดังรักที่หวังยังคงคอย
.เคยชื่นใจ ฝากไว้หัวใจลอย
เฝ้าแต่คอย โอ้รักนั้นเลื่อนลอย
ยิ่งคอยยิ่งใจหมอง.
…ดนตรี..เพลงต่อไป
..โอ้ยอดรัก..
….ดนตรี…..
.โอ้ ยอดรักเศร้านักจากจร
จะผ่อนรักรอน ให้
พี่ฝากรัก ชื่นนักชื่นใจว่าคือ ฤทัยสัญญา
รักกันผูกพัน วจีฤดีก็มีค่า
คิดถึงคำที่ว่า จะกลับมา
พี่อย่าไปพักคืน
แต่ปักษา ผวาจากรัง
ยังหยั่งรู้รังชื่น
ยอดชีวิต สุดคิดสุดคืน
เพียงกล้ำกลืนฝืนใจ
จะรักจะร้าง ให้หวังวิญญา
รักคงจะมาใกล้
ให้คิดอาลัย อย่าสุดสิ้นไปนะใจ รักเอย
โอ้ ยอดรัก
เศร้านักจากจร จะผ่อนรักรอนให้
พี่ฝากรัก ชื่นนักชื่นใจว่าคือ
ฤทัยสัญญา
รักกันผูกพัน วจี ฤดีก็มีค่า
คิดถึงคำที่ว่า จะกลับมา
พี่อย่าไปพักคืน
แต่ปักษา ผวาจากรัง
ยังหยั่งรู้รังชื่น
ยอดชีวิต สุดคิดสุดคืน
เพียงกล้ำกลืนฝืนใจ
จะรักจะร้าง ให้หวังวิญญา
รักคงจะมาใกล้
ให้คิด…อาลัย
อย่าสุดสิ้นไปนะใจรักเอย
..ดนตรีเพลงต่อไป
สาริกาชมเดือน.
..ดนตรี..
…งามแสงเดือนสว่าง
สีนวลกระจ่าง
เปล่งรัศมีสีงามอำไพ
ยิ่งพิศยิ่งเพลิน
งามเหลือเกินจันทรา น่าชื่นใจ
เสียดายอยู่ไกล สูงสุดนภา
ไม่ลอยลงมาให้ชม
ได้แต่จ้องมองละเมอ
เพ้อพูดพร่ำรำพัน
มุ่งใจใฝ่ฝัน
อาจเอื้อมชมจันทร์
นั้นก็คงไม่สม
ไม่เคยนึกเลยว่าได้เชยชม
คงไม่สมอารมณ์ปอง
ตั้งจิตใจจอง จะหมองหม่นไหม้
อย่าอาจเอื้อมชมดวงเดือน
เหมือนกระต่ายต่ำต้อยเลย
ต้องอดชวดเชย
อย่ามุ่งนักเลย
หวังจะเชยชื่นใจ
ระกำช้ำทรวงเพราะดวงเดือนไกล
สุดสอยด้วยไม้มาชม
ไม่สมควรคู่อยู่ใกล้กลับเดือน

ดนตรี…..
..อย่าอาจเอื้อมชมดวงเดือน
เหมือนกระต่ายต่ำต้อยเลย
ต้องอดชวดเชย
อย่ามุ่งนักเลย
หวังจะเชยชื่นใจ
ระกำช้ำทรวง
เพราะดวงเดือนไกล
สุดสอยด้วยไม้มาชม
ไม่สมควรคู่
อยู่ใกล้กับเดือน.