เต้นรำ [บีกิน]

เต้นรำ [บีกิน]

เนื้อเพลง เต้นรำ [บีกิน]

สุริยาลับฟ้า.F.
…ดนตรี….
…แสงสุริยา จวนจากฟ้า
นภาแสงอ่อน เกือบสิ้นทิวากร
แดดอ่อนเห็นเพียงรำไร
.โอคู่ใจ รักเอยคิดถึงคู่เชย
เคยฝักใฝ่ ยอดดวงใจ
พลัดพรากจากไป หายชื่น
..คร่ำครวญถึงชู้ชม
จนระทมขมขื่น
สายัณห์เคยชื่น
เกือบค่ำ.คืน ไม่เห็นใคร
..โธ่เอ๋ย
สายัณห์เราเคยเคียงใกล้
จำหวนให้ ยอดดวงใจ
ห่างหาย ชิดชู
..ดนตรี…
…แหงน มองนภา
เห็นปักษาบินมาเป็นคู่
ได้ยินเสียงมันคู
ต่างกู่ถามกันโดยเดี่ยว
..นกกลับ บินเฉยเมย
เหินลม ลาเลย
ให้เปล่าเปลี่ยว
สุดแลเหลียว
ทิ้งให้อยู่เดียว หมองไหม้
..โอ้ลมโบกพริ้ว มา
พารักมาหรือไร
สายลมเลยไป
ปล่อยให้ใจ ขาดสัมพันธ์
..แดด รอน
หัวใจ ก็รอน ตามกัน
ใจไหวหวั่น
เมื่อตะวัน จากฉันลับไป.
..จบ…เพลงต่อไป
ขอให้ได้ดั่งใจนึก.
ชวลี ช่วงวิทย์/ร้อง.
คำร้อง.สมศักดิ์ เทพานนท์
…ดนตรี..
..หากดวงใจฉัน
นึกใดได้สม สมดังหทัย
อยากจะนึกให้
คู่ใจของเรา ได้มาเคล้าคลอ
ฝากใจนึกถึง
คนึงให้เขา รักเราดั่งปอง
อย่ามีสำรอง
อย่ามีสองใจ อย่าไกลรักห่าง
..ฝากวาจาไว้.ฤทัยจดจำ
ทุกคำอย่างจาง
อย่าให้อ้างว้าง
อย่าจางห่างหัน ให้ฝันอาลัย
เทพไท บนฟ้า จงมาเกื้อกูล
ผลบุญช่วยใจ ให้ตัวฉันได้
ดั่งใจนึกปอง อยู่กันสองคน
..ดนตรี..
..หากดวงใจฉัน
นึกใดได้สม สมดังหทัย
อยากจะนึกให้
คู่ใจของเรา ได้มาเคล้าคลอ
ฝากใจนึกถึง
คนึงให้เขา รักเราดั่งปอง
อย่ามีสำรอง
อย่ามีสองใจ อย่าไกลรักห่าง
..ฝากวาจาไว้.ฤทัยจดจำ
ทุกคำอย่าจาง
อย่าให้อ้างว้าง
อย่าจางห่างหัน ให้ฝันอาลัย
เทพไท บนฟ้า จงมาเกื้อกูล
ผลบุญช่วยใจ ให้ตัวฉันได้
ดั่งใจนึกปอง อยู่กันสองคน..
…ดนตรี..เพลงต่อไป
.ฝากใจฝัน…..
….ดนตรี….
…ก่อนเคยพบหน้า
.ชื่นครา ชิดใกล้
.แต่ต้อง จำไกล ทั้งใจครวญ
.ดั่งกรรมนั้นแกล้ง จำแนงรักด่วน
.อกเอยใจหวน
.คิดยิ่งครวญ ครุ่น ตรม
…ร้าวรมย์
.เหมือนคมมีดบาด
.กรีดใจน้องขาด
.หวาดใจ ไกลชม
.ห่วงเกินฝืน กลืนใจข่ม
.รอยชิดชม ก่อนรมย์ชื่นใจ
…สุดตาฟ้ากว้าง
.สุดทางขวัญเศร้า
.สุดไกลเกินเงา เหงาอาลัย
.ฝากใจน้องอยู่ ชื่นชูชิดใกล้
.เก็บใจ พี่ไว้ ไว้เมื่อวันกลับมา
…ร้างกาย มิคลาย ขวัญใกล้
.มอบใจไว้ให้ คู่ใจ พี่ยา
.ฝากใจฝันกันดีกว่า
.ยามนิทรา พี่มาเสมอ

…ดนตรี…
…ก่อนเคยพบหน้า
.ชื่นครา ชิดใกล้
.แต่ต้อง จำไกล ทั้งใจครวญ
.ดั่งกรรมนั้นแกล้ง จำแนงรักด่วน
.อกเอยใจหวน
.คิดยิ่งครวญ ครุ่น ตรม
…ร้าวรมย์
.เหมือนคมมีดบาด
.กรีดใจน้องขาด
.หวาดใจ ไกลชม
.ห่วงเกินฝืน กลืนใจข่ม
.รอยชิดชม ก่อนรมย์ชื่นใจ
…สุดตาฟ้ากว้าง
.สุดทางขวัญเศร้า
.สุดไกลเกินเงา เหงาอาลัย
.ฝากใจน้องอยู่ ชื่นชูชิดใกล้
.เก็บใจ พี่ไว้ ไว้เมื่อวันกลับมา
…ร้างกาย มิคลาย ขวัญใกล้
.มอบใจไว้ให้ คู่ใจ พี่ยา
.ฝากใจฝันกันดีกว่า
.ยามนิทรา พี่มาเสมอ.