เตรียมไว้เลย

เตรียมไว้เลย

เนื้อเพลง เตรียมไว้เลย

กลอง 1 Bars..1 2 3 4 (โอ๊ย
ไม่รู้ไม่ชี้ โอ๊ย ไม่รู้ไม่ทราบ)
(ทำ อะไรก็ทำ ทำอะไร โอเค)
เธอคิดจะหนี คิดจะหนี
คิดจะหนี ไปจนตาย
(โอ อู่โอ อู่โอโอ อู่โอ ไปเด่ะ)
ถ้าฉันไม่รัก ฉันไม่รัก
เธอจะลา ไปไกลไกล
(ไป ก็ไป ก็ไปไป ก็ไป ไปเด่ะ)
ฉันว่าฉัน ก็นั่งอยู่ดีดี
เธอน่ะทำตัวเอง
(ให้ยุ่งให้ยาก ให้ยุ่งให้ยาก)
เบิกตังค์ เตรียมไว้เลย
ครั้งนี้ ต้องเดินทางไกล
(อยู่ดีดี ก็พูดเอง)
(ไม่มีใครว่าอะไร)
โบกมือลาได้เลย
เพราะฉันไม่เคยมีใจ
(อยู่ดีดี ก็พูดเอง)
(ไม่รู้คิด ยังไง)
ทำไมทำไม
เธอต้องทำให้มันยาก ไปหน่อย
ทำไมทำไม ต้องบังคับ
ให้ฉันต้องรัก
(โอ๊ย ไม่รู้ไม่ชี้)
(โอ๊ย ไม่รู้ไม่ทราบ)
ก็ฉันไม่รัก ฉันไม่รัก
ก็ไม่รู้ จะทำไง
(โอ อู่โอ อู่โอโอ อู่โอ ไปเด่ะ)
ไม่รับไม่รู้ ฉันไม่รู้
เธอจะเป็นอะไรไป
(ไป ก็ไป ก็ไปไป ก็ไป ไปเด่ะ)
ฉันว่าฉัน ก็นั่งอยู่ดีดี
เธอน่ะทำตัวเอง
(ให้ยุ่งให้ยาก ให้ยุ่งให้ยาก)
เบิกตังค์ เตรียมไว้เลย
ครั้งนี้ ต้องเดินทางไกล
(อยู่ดีดี ก็พูดเอง)
(ไม่มีใครว่าอะไร)
โบกมือลาได้เลย
เพราะฉันไม่เคยมีใจ
(อยู่ดีดี ก็พูดเอง)
(ไม่รู้คิด ยังไง)
ทำไมทำไม
เธอต้องทำให้มันยาก ไปหน่อย
ทำไมทำไม ต้องบังคับ
ให้ฉันต้องรัก
ดนตรี 9 Bars..7…
8…9 ฉันว่าฉัน ก็นั่งอยู่ดีดี
เธอน่ะทำตัวเอง
(ให้ยุ่งให้ยาก ให้ยุ่งให้ยาก)
(โอ๊ย ไม่รู้ไม่ชี้)
(โอ๊ย ไม่รู้ไม่ทราบ)
(นาหน่านาหน่านา หน่านา โฮ้โอโอ่)
(ทำอะไรก็ทำ ทำอะไร เอาซิ)
(นาหน่านาหน่านา หน่านา โฮ้โอโอ่)
ทำไมทำไม
เธอต้องทำให้มันยาก ไปหน่อย
ทำไมทำไม ต้องบังคับ
ให้ฉันต้องรัก
เบิกตังค์ เตรียมไว้เลย
ครั้งนี้ ต้องเดินทางไกล
(อยู่ดีดี ก็พูดเอง)
(ไม่มีใครว่าอะไร)
โบกมือลาได้เลย
เพราะฉันไม่เคยมีใจ
(อยู่ดีดี ก็พูดเอง)
(ไม่รู้คิด ยังไง)
อยากเดินทาง ก็เชิญ
ฉันคงไม่ตาม เธอไป
(นาหน่านาหน่านา หน่านา โฮ้โอโอ่)
โบกมือลาได้เลย
เพราะฉันไม่เคยมีใจ
(นาหน่านาหน่านา หน่านา โฮ้โอโอ่)
เบิกตังค์ เตรียมไว้เลย
ครั้งนี้ ต้องเดินทางไกล
(โอ๊ย ไม่รู้ไม่ชี้)
(โอ๊ย ไม่รู้ไม่ทราบ)