เด็กน้อย ดอกไม้ สายรุ้ง

เด็กน้อย ดอกไม้ สายรุ้ง

เนื้อเพลง เด็กน้อย ดอกไม้ สายรุ้ง

. ดอกไม้
ผลิดอกแย้ม กำลังบาน
ดอกไม้ ใช่จะสวย
เพราะแค่กระถาง วางใส่
ต้องมีดินมีน้ำ
รดลง ตรงก้านใบ
และเติบใหญ่ ตามแสงตะวัน
นำทาง
เด็กน้อย
ปลูกดอกไม้ ในแววตา
เด็กน้อย มีความสวยงาม
ดั่งดอกไม้ ไม่ต่าง
ต้องปลูก ด้วยความรัก
ให้รัก คอยนำทาง
มือน้อยๆ
ยังคอยให้เราประคอง
เด็กน้อย
นั้นคอยเดินตามรอยเท้า
ผู้ใหญ่
ดั่งดอกไม้
โน้มไป ตามแสงตะวัน
กระดาษขาว เปลี่ยนสี ไปตาม
เส้นสาย ภู่กัน
เด็กก็ฝัน ให้เรา
ระบายรุ้ง งาม
พรุ่งนี้
จะมี ดอกไม้ ตรงริมทาง
พรุ่งนี้ จะมีเด็กน้อย
วิ่งคอยหยอกล้อ ไม่ห่าง
ดอกไม้ ที่ริมรั้ว
มีแสง ตะวัน นำทาง
เด็กน้อยๆ ยังคอย
ให้เรา ประคอง
เด็กน้อย
นั้นคอยเดินตามรอยเท้า
ผู้ใหญ่
ดั่งดอกไม้
โน้มไป ตามแสงตะวัน
กระดาษขาว เปลี่ยนสี ไปตาม
เส้นสาย ภู่กัน
เด็กก็ฝัน ให้เรา
ระบายรุ้ง งาม
(กระดาษ ขาว เปลี่ยนสี
ไปตาม เส้นสาย ภู่กัน
เด็กก็ฝัน ให้เรา
ระบายรุ้ง งาม)
พรุ่งนี้
จะมี ดอกไม้ ตรงริมทาง
พรุ่งนี้ จะมีเด็กน้อย
วิ่งคอยหยอกล้อ ไม่ห่าง
ดอกไม้ ที่ริมรั้ว
มีแสง ตะวัน นำทาง
เด็กน้อยๆ ยังคอย
ให้เรา ประคอง
เด็กน้อย
นั้นคอยเดินตามรอยเท้า
ผู้ใหญ่
ดั่งดอกไม้
โน้มไป ตามแสงตะวัน
กระดาษขาว เปลี่ยนสี ไปตาม
เส้นสาย ภู่กัน
เด็กก็ฝัน ให้เรา
ระบายรุ้ง งาม