เดือนประดับใจ

เดือนประดับใจ

เนื้อเพลง เดือนประดับใจ

..ดนตรี.4.Bars.2…3…
4.ช.สองเราเคลีย.คลอกันชื่นหทัย.
.สุขใจ.ไม่มี.หม่นหมอง
ญ.ตักนี้.แทนหมอนที่พี่รอง
.ขอให้พี่ครอง.ความรักอย่าคลาย.
ช.เพ็ญแข.รุ่งเดือนสิบสอง
.แสงนวลดั่งทอง.มาทาบกาย..
.ตาเจ้า.นั้นงาม.ดั่งดาว
.ผิวดังนุ่นขาว.พราวเฉิดฉาย.
ญ.คำพี่นี้หวาน.ไม่วาย
.น้องเกรงจะตาย
.ถ้าไม่เหมือนดังใจ..
ญ.สายธารธารา.เชี่ยววน
.ท่วมท้น.ฝั่งชลหลั่งไหล
.เปรียบเหมือน.คำหวานที่ท่วมใจ
.มินานเพียงใด.คงลดแห้งลง
ช.สายน้ำเหือดหาย.แห้งกรัง
.สายใจพี่ยัง.นองมั่นคง
.ยังท่วมท้นใจ.พี่.นี้
.สายใจไม่มี..วันขึ้นลง
.คำพี่นี้หวานมั่นคง
.หวานจะดำรงค์

.ถ้าตัวน้องยังการุณ..
ญ.สมใจแล้วนี่พี่เอ๋ย
.อย่าลืม.ตักเคย.ได้หนุน
ช.ตักน้อง.เช่นนี้พี่อบอุ่น
.หอมปรางค์.ละมุน
.เช่นนี้ไม่เลือน
ญ.ความรัก.พี่รักแค่ไหน
ช.ฟ้าที่กว้างไกล.ยังไม่เหมือน
ญ.รักพี่นี้มีเท่าใด
.ขอให้ผ่องใส.ดังเช่นเดือน
ช.รักยิ่ง.รักจริงไม่เลือน
.น้องเป็นดวงเดือน
.ประดับไว้.ในใจ..