เดี๋ยวจัดให้

เดี๋ยวจัดให้

เนื้อเพลง เดี๋ยวจัดให้

..เดี๋ยวจัดให้
เดี๋ยวจัดให้กันทั้งหลาย ฮ่วย
..ดนตรี….
.ชมรมข้อยชื่อผู้บ่าวไทบ้าน
นั่งฟังรายการ
ขอเพลงให้ผู้สาว
ขอเพลงเต้ย
เพลงร๊อคและเพลงยาว
มอบให้ผู้สาวผู้ที่ฟังรายการ.
.หยอดเหรียญบาท
กดเบอร์แล้วโทรเข้า
จากหนุ่มขี้เหงา
พอให้ใจล่ะชื่นบาน
นี่แหละคือเสียง
จากผู้บ่าวไทบ้าน
ส่งเสียงกังวาน
ผ่านหน้าไมค์ออนแอร์
โฆษกเว้า
เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้
ขอฟังยามใด
หน้าไมค์ได้ฟังแน่
ผู้สาวโทรไป
เพิ่นจัดให้ข้อยเลยแพ้
โฆษกบ่แล
ดันไปเทคแคร์ผู้สาว.
.เดี๋ยวจัดให้
เดี๋ยวจัดให้อยู่เหมิ๊ดปี
บ่คือสตรี
ขอมาปุ๊บเจ้าเปิดยาว
เคียดให้โฆษก
ย้อนว่าแพ้ผู้สาว
ต่อไปห้ามเว้า
เดี๋ยวจัดให้ข้อยเซ็ง เซ็ง
..[เห้อๆ สาวๆอ่ะที่ขอเพลงมา
เดี๋ยวจัดให้นะครับ เห้อๆ
เดี๋ยวจัดให้ เห้อๆ
ส่วนผู้บ่าวน่ะ
ท่าก่อนเด้อ..แผ่นบ่มี]
..ดนตรี….
.ชมรมข้อยชื่อผู้บ่าวไทบ้าน
นั่งฟังรายการ
ขอเพลงให้ผู้สาว
ขอเพลงเต้ย
เพลงร๊อคและเพลงยาว
มอบให้ผู้สาวผู้ที่ฟังรายการ.
.หยอดเหรียญบาท
กดเบอร์แล้วโทรเข้า
จากหนุ่มขี้เหงา
พอให้ใจล่ะชื่นบาน
นี่แหละคือเสียง
จากผู้บ่าวไทบ้าน
ส่งเสียงกังวาน
ผ่านหน้าไมค์ออนแอร์
โฆษกเว้า
เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้
ขอฟังยามใด
หน้าไมค์ได้ฟังแน่
ผู้สาวโทรไป
เพิ่นจัดให้ข้อยเลยแพ้
โฆษกบ่แล
ดันไปเทคแคร์ผู้สาว.
.เดี๋ยวจัดให้
เดี๋ยวจัดให้อยู่เหมิ๊ดปี
บ่คือสตรี
ขอมาปุ๊บเจ้าเปิดยาว
เคียดให้โฆษก
ย้อนว่าแพ้ผู้สาว
ต่อไปห้ามเว้า
เดี๋ยวจัดให้ข้อยเซ็ง เซ็ง