เซ็งลี้ฮ้อ

เซ็งลี้ฮ้อ

เนื้อเพลง เซ็งลี้ฮ้อ

…ดนตรี.6.Bars.4…5…
6.ช.ยอดดวงใจ
.หายไปแห่งใดเล่าหนา
ญ.ใช่จะไกล.ลับตา
.ฉันเดินไปมาทุกวัน
ช.จากเพียงเดือน
.แล้วคงไม่เลือนลืมฉัน
ญ.เพื่อนที่เคย.สัมพันธ์
.มิเคยลืมกันนานมา
ช.เธอจากไป
.แต่ยังสดใสดังเคย
ญ.เธอ.อย่าเกี้ยวเลย
.พูดเฉยเฉย.คงมีราคา
ช.จากไปไกล
.หัวเมืองแห่งใดเล่าหนา
ญ.อยู่ในกรุงทุกครา
.ทุกวันเวลานาที
..ดนตรี.32.Bars.30..31..
32.ช.บ้านคงไกล
.หรือไปแห่งใดไม่เห็น
ญ.ขึ้นล่องลง.เช้าเย็น
.เพราะความจำเป็นมันมี
ช.เที่ยวคงเพลิน

ญ.ฉันเองเที่ยวเดินเซ็งลี้
ช.ถ้าจะคงขายดี
ญ.ฉันทำพอมีกินไป
ช.ฉันอยากลอง
ญ.ก็ลองออกของดูซิ
ช.เออบุหรี่อย่างดี
.ถ้าเซ็งลี้คงมีกำไร
ญ.ก็ลองดู
ช.น้ำตาลตะปูมีไหม
ญ.ถ้าคงมี.ถมไป
.งั้นเชิญตามไปดูซิ..