เฉียดมาชม [ เยี่ยไหลเซียง ]

เฉียดมาชม [ เยี่ยไหลเซียง ]

ฟังเพลง เฉียดมาชม [ เยี่ยไหลเซียง ]

https://youtube.com/watch?v=llvixhSVsFo

เนื้อเพลง เฉียดมาชม [ เยี่ยไหลเซียง ]

อย่ามองฉันเป็นดังเช่นดอกไม้
เด็มดมสมใจ ก็หน่ายก็แหนง
ดื่มเกสร เช่นแมลง
พอแล้ง แห้งลง คงสิ้นกัน.
หมดหวาน ก็พลัน บินจากไป.
อย่ามองฉันเป็นดังเช่นขนม
หมดความรื่นรมย์ ก็ผลักก็ไส
แค่ขบเคี้ยว เพลินๆใจ
อิ่มแล้ว ก็ไป ไม่นำพา
ไม่เห็น คุณค่า ฉันเลยหรือไร.

โปรด รับรู้.
ฉัน ก็มี จิตใจ.
โปรด จำไว้.
ฉัน เสียใจ อกตรม.
ดั่งถูกหยามเกียรติ
เฉียดมา แค่เพียงอยากชม.
สุด ระทม หัวใจแหลกราญ.
อย่ามองฉันเป็นดังเช่นสิ่งของ
เมื่อไรหมายปอง ต้องได้เมื่อนั้น
แค่หยิบมาใช้ ตามต้องการ
พร่าผลาญ จิตใจ ไม่ปรานี
ไม่ รู้ สักที ฉันมีหัวใจ.
โปรด รับรู้.
ฉัน ก็มีจิตใจ.
โปรด จำไว้.
ฉัน เสียใจอกตรม.
ดั่งถูกหยามเกียรติ
เฉียดมา แค่เพียงอยากชม.
สุด ระทม หัวใจแหลกราญ.
อย่ามองฉันเป็นดังเช่นสิ่งของ
เมื่อไรหมายปอง ต้องได้เมื่อนั้น
แค่หยิบมาใช้ ตามต้องการ
พร่าผลาญ จิตใจ ไม่ปรานี
ไม่ รู้ สักที ฉันมีหัวใจ.
นี่ แหละชาย.
นี่ แหละชาย.
ช่าง โหดร้าย