เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา

เนื้อเพลง เจ้าหญิงนิทรา

. ใคร จะดึง
หรือใคร จะปล่อย
ใคร จะคอย หรือใคร จะอยู่
เธอ ไม่เคย จะรู้
ไม่เคย เข้าใจ
เธอ ยังรอ เจ้าชายคน เก่า
เธอ ไม่เอา ไม่มอง คนอื่น
แต่ เจ้าชาย ในฝัน
ของเธอ อยู่ไหน
โธ่เจ้าหญิง นิทรา
อนิจจา รอ เจ้าชายอยู่
แต่ไม่รู้ ได้เจอ เมื่อไร
โอ้เจ้าหญิง นิทรา
ตื่นขึ้นมา มองเห็นโลก ใหม่
ถ้าหลับไหล ก็คง ได้แต่ฝัน
ยัง มีใคร
ให้เจอ มากมาย
ยัง มีใคร ที่เธอ มองผ่าน
หลับ เธอหลับ อย่างนั้น
จะเจอ อย่างไร
เธอ ยังรอ เจ้าชายคน เก่า
เธอ ไม่เอา ไม่มอง คนอื่น
แต่ เจ้าชาย ในฝัน
ของเธอ อยู่ไหน
โธ่เจ้าหญิง นิทรา
อนิจจา รอ เจ้าชายอยู่
แต่ไม่รู้ ได้เจอ เมื่อไร
โอ้เจ้าหญิง นิทรา
ตื่นขึ้นมา มองเห็นโลก ใหม่
ถ้าหลับไหล ก็คง ได้แต่ฝัน
(โฮ่ โฮ โฮ้โฮ โฮโฮ่
โฮ่โฮ โฮโฮ้ โฮโฮ่ โฮะ
โอ่ โฮ โฮะ โฮ่ โฮ โฮะ)
โธ่เจ้าหญิง นิทรา
อนิจจา รอ เจ้าชายอยู่
แต่ไม่รู้ ได้เจอ เมื่อไร
โอ้เจ้าหญิง นิทรา
ตื่นขึ้นมา มองเห็นโลก ใหม่
ถ้าหลับไหล ก็คง ได้แต่ฝัน
(โฮ่ โฮ โฮ้โฮ โฮโฮ่
โฮ่โฮ โฮโฮ้ โฮโฮ่ โฮะ
โอ่ โฮ โฮะ โฮ่ โฮ โฮะ
โฮ่ โฮ โฮ้โฮ โฮโฮ่
โฮ่โฮ โฮโฮ้ โฮโฮ่ โฮะ
โอ่ โฮ โฮะ โฮ่ โฮ โฮะ)