เจ็บใจ

เจ็บใจ

ฟังเพลง เจ็บใจ

เนื้อเพลง เจ็บใจ

ในความ เป็นจริง
ชีวิต คนเรา ต้องก้าว ไป
บนทาง ยาวไกล
ที่ใคร ต้องเดิน ต้องผ่าน
จงไป ต่อไป เพื่อวัน
พรุ่งนี้ ลืมวันวาน
ที่ ปวดร้าว ที่ เจ็บช้ำ
มีเธอ คนเดียว
ที่ทำ ให้ใจ นายไหวหวั่น
อยู่ มานานวัน
เธอปัน ใจให้ ใครคนอื่น
ทางออก สุดท้าย
ทั้งทั้ง ที่นาย ทนกล้ำกลืน
ไม่อยากทน ฝืน
ฝืนใจเก็บ เอาไว้
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
ลืมวัน เวลา
ที่เธอ ทำดี ให้
เก็บความ จริงใจ
เอาไว้ ให้ใคร ดีกว่า
แค่คน คนเดียว
ที่ทำ ให้เสีย น้ำตา
เรื่องที่แล้ว มา
อย่าไปจำ เอาไว้
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
ที่ เธอทำ ก็ช้ำ เจียนตาย
อย่า ทำลาย
ทำร้าย ตัวเอง นักเลย

เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา โฮ
มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย