เจ็บฝังใจ

เจ็บฝังใจ

เนื้อเพลง เจ็บฝังใจ

..ฮา….
..เจ็บช้ำครั้งนี้เราฝังใจ
เจ็บใจครั้งนี้มาอีกครา
เมื่อเธอควงเขามาให้เห็น
เธอทำเล่นไม่เห็นจะละอายใจ
..ต่อหน้าเธอทำได้ลง
ฉันคงต้องเจ็บลึกๆในใจ
สู้ทนต่อหน้าเธอเอาไว้
ไม่เป็นไรฉันจะกล้ำกลืนน้ำตา
..เจ็บนี้ อีกสักเท่าใด
ไม่มีใครได้เห็นน้ำตา
จะสู้ทนไป สักวันดีกว่า
เมื่อถึงเวลาใจคงจะตัดได้ลง
..เจ็บช้ำครั้งนี้เราต้องจำ
เจ็บใจครั้งนี้เป็นผุยผง
ให้เป็นแค่บทเรียนซื่อตรง
ตราบสิ้นลม เราอย่าพบกันอีกเลย
ฮา…….

..เจ็บนี้ อีกสักเท่าใด
ไม่มีใครได้เห็นน้ำตา
จะสู้ทนไป สักวันดีกว่า
เมื่อถึงเวลาใจคงจะตัดได้ลง
..เจ็บช้ำครั้งนี้เราต้องจำ
เจ็บใจครั้งนี้เป็นผุยผง
ให้เป็นแค่บทเรียนซื่อตรง
ตราบสิ้นลม เราอย่าพบกันอีกเลย
ถึงจะเจ็บฝังใจเพียงไหน
ยังสบาย หัวใจ นี้ไม่มีเธอ…