เจ็บที่ยังรัก

เจ็บที่ยังรัก

เนื้อเพลง เจ็บที่ยังรัก

รู้บ้างไหมมีคนที่ทรมาน คนที่เธอไม่เคยต้องการ
ที่ต้องเห็นเธอจากไป
พยายามจะลืมสักเท่าไร แต่มันยังฝังใจ
ช่างเจ็บปวดเหลือเกิน

ก็รู้ดีวันที่เธอจากไปมันเป็นวันสุดท้าย เมื่อไม่มีเธอก็เข้าใจ

แต่เจ็บที่ใจมันยังรักเธอทั้งที่ต้องจาก
ที่เคยได้รักที่มีให้กันคงเป็นแค่ฝัน
ช่วยบอกได้ไหม มีวิธีไหนให้ลืมเธอไป
เพราะวันนี้ฉันนั้นยังรักใครไม่ได้

รู้บ้างไหมว่าฉันต้องเจ็บแค่ไหน
ที่เคยมีเธออยู่ข้างเคียงกาย
วันนี้เธออยู่เคียงข้างใคร
พยายามจะลืมยิ่งฝืนใจ
เมื่อไม่มีเธออยู่แล้ว ต้องเดินต่อไป

ก็รู้ดีวันที่เธอจากไปมันเป็นวันสุดท้าย เมื่อไม่มีเธอก็เข้าใจ

แต่เจ็บที่ใจมันยังรักเธอทั้งที่ต้องจาก
ที่เคยได้รักที่มีให้กันคงเป็นแค่ฝัน
ช่วยบอกได้ไหม มีวิธีไหนให้ลืมเธอไป
เพราะวันนี้ฉันนั้นยังรักใครไม่ได้

ไม่เคยคาดคิด ไม่เคยได้เตรียมหัวใจ
เวลาที่เหลือมันไม่มีเธออีกแล้ว

แต่เจ็บที่ใจมันยังรักเธอทั้งที่ต้องจาก
ที่เคยได้รักที่มีให้กันคงเป็นแค่ฝัน
ช่วยบอกได้ไหม มีวิธีไหนให้ลืมเธอไป
เพราะวันนี้ฉันนั้นยังรักใครไม่ได้

แต่เจ็บที่ใจมันยังคงรักเธอต่อไป
ช่วยบอกได้ไหม มีวิธีไหนให้ลืมเธอไป
เพราะวันนี้ฉันนั้นยังลืมเธอไม่ได้