เงาแห่งความหลัง

เงาแห่งความหลัง

เนื้อเพลง เงาแห่งความหลัง

..ดนตรี.2.Bars..1.2..
ญ.ความ รัก เอย
.รัก ที่เราเคย ผูกใจ
.เรื่อง สดใส
.เหลือเงาเอาไว้ให้ใฝ่ฝัน
ช.สิ่ง ที่ปองสองเรา
.พร่า เป็นเงาสัมพันธ์
.เรื่องรัก เรื่องหลังนั้น
.ฝัน ทุกสิ่ง..
ช.ค่ำคืน คืนนั้น แรมเดือน
.รักเอยแรมเลือนทุกสิ่ง.
.พี่กอดน้องนางแนบนิ่ง
.จูบยอดหญิง รักจริงเทวี
ญ.น้องยังกระซิบเสียงสั่น
.น้ำคำรำพันรักพี่
.คำ ที่วอนออดอ้อนวจี
.ตรึงฤดีรักใคร่
ช.ชื่นนัก ชื่นรัก พี่
.โอ้ศรี ดวงใจ.
.พี่ถอดหัวใจไม่ให้กับใคร
.รักใคร่คนเดียว.
ญ.หรีดหริ่งเร่าร้องประโคม.
.รักเราชะโลมโน้มเหนี่ยว.
.หากมีรักใดมาเกี่ยว
.พี่อย่าเหลียว
.รักน้องคนเดียวดวงใจ.
ดนตรี.2.Bars..1..2..
ญ.กรรม เอ๋ย กรรม
.เชื่อ แต่คำ รักจำ ลาไกล
.สุดจะปองหมองใจ.

.ดวงฤทัย ก็ให้หวน.
ช.พี่ ช้ำ รำพึง
.สุดใฝ่ถึง คนึงคร่ำครวญ.
.โธ่ เอ๋ย ใจสุดจะเชยชิดชวน
.ใจ เพ้อ พร่ำ
.ระกำช้ำคร่ำครวญ
ญ.ชอกช้ำคร่ำครวญ
ช.หวน ให้.
ช.ญ.หัว ใจ ครวญ ป่วนใจ..