เงาของใคร

เงาของใคร

เนื้อเพลง เงาของใคร

…ดนตรี.8.Bars..6..7…
8.ช.แจ่มจันทร์.วันเพ็ญ
.แสงเย็น.ยั่วยวน.ชวนชื่น
ญ.เมื่อยามค่ำคืนแสงชื่นตื่นตา
ช.และมี.ดวงดาว
.เห็นพราว.อยู่บน..ฟ้า
.ดาวล้อมจันทราอยู่เรียงราย
ญ.เห็น.น้ำ.ในธาร
.เบิกบาน.สำราญอารมย์
.ชื่นชม.ไม่วาย
ช.ดู.น้ำ.เลื่อมลาย
.ยามต้อง.พระพาย
.ไม่วาย.ชื่นใจ
ช.ใต้ธารวารีนั้นมีอะไร.อีกเล่า
ญ.แปลกใจในเราเอ๊ะเงาอะไร
ช.นั่นเงา.เลื่อมลาย
.ฉันทาย.ว่าเงา.ไม้
.ช่างงาม.วิไล.เพลินตา.

..ดนตรี.4.Bars.2..3..
4.ญ.เมื่อยาม.มองไป
.มิใช่.จะเป็น.เงาไม้
ช.ก็เงา.อะไร.ขอให้ตอบมา
ญ.แปลกใจ.ครามครัน
.ถามจันทร์.อยู่บนฟ้า
.จันทร์เอ๋ย.เมตตา.ตอบเป็นไร
ช.น้ำพริ้ว.งามตา
.เมื่อครา.นภามีจันทร์
.ผ่องพรรณ.วิไล
ญ.ดูน้ำ.รำไร.ยามเมื่อคิดไป
.อะไร.เป็นเงา
ช.ญ..แปลกใจ.ไม่วาย
.หญิงชาย.นั่งเรียง.เคียงคู่
.เมื่อเรา.แลดู.เขาคู่ดุจเรา
.เมื่อเรา.พนอเขาก็.คลอ..เคล้า
.ก็เงา.ของเรา.นั่นเอง…