เข้ามาเลย

เข้ามาเลย

ฟังเพลง เข้ามาเลย

เนื้อเพลง เข้ามาเลย

เรา มา แล้ว
เรา มา ตามคำ เรียก ร้อง
เอ้ามอง ซะ มอง
มอง ดู ให้เต็ม สอง ตา
เรา มา แล้ว
เรา มา ตามคำ เรียก หา
เรา กลับ มา กลับมา
มาพร้อม เพลง ร็อค
เปิดเครื่องรับ
ของคุณดังๆ
เปิดยิ่งดัง เท่าไหร่ยิ่งดี
ขยับ เข้า มา ใกล้ๆดูซี
ก็จะรู้
ว่าเร่าร้อน
สักเพียงไหน
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย
เรา มา แล้ว
มา แล้ว เรามา แล้ว ครับ
ยินดี ต้อน รับ
ต้อนรับ สู่ เมือง โล โซ
ไม่เด่น ไม่ ดัง
ถ้าไม่ดี ไม่ ชอบ คุย โว
วีอาร์ โล โซ
วีอาร์ ร็อค แอนด์ โรล แบนด์
เปิดเครื่องรับ
ของคุณดังๆ
เปิดยิ่งดัง เท่าไหร่ยิ่งดี
ขยับ เข้า มา ใกล้ๆดูซี
ก็จะรู้
ว่าเร่าร้อน
สักเพียงไหน
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย
เรา มา แล้ว
มา แล้ว เรามา แล้ว ครับ
ยินดี ต้อน รับ
ต้อนรับ สู่ เมือง โล โซ
ไม่เด่น ไม่ ดัง
ถ้าไม่ดี ไม่ ชอบ คุย โว
วีอาร์ โล โซ
วีอาร์ ร็อค แอนด์ โรล แบนด์
เปิดเครื่องรับ
ของคุณดังๆ
เปิดยิ่งดัง เท่าไหร่ยิ่งดี
ขยับ เข้า มา ใกล้ๆดูซี
ก็จะรู้
ว่าเร่าร้อน
สักเพียงไหน
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย ฮุย ฮุย ฮุย
เข้ามาเลย