เขมรละออองค์

เขมรละออองค์

เนื้อเพลง เขมรละออองค์

..ดนตรี.10.Bars..8..9..
10.ช.นงราม ทรามวัย
.รูปกายเฉิดฉันท์โสภา
.ยั่วตาให้หมายปอง
.เนื้อ น้อง นวล
.เจ้าคู่ควรเคียงครอง
แม้พิศเพียง.
.แรกมอง แล ตลึง
.จิต ใจ คลั่งไคล้
.ชวนรำพึง
.ฝังตรึงคนึงถึงแต่แก้วตา
.มั่นรัก ในอุรา
.มิพา หม่นหมองใจ
ญ..โอษฐ์เอ่ยวาจา
หวาน วิญญากลัวหมองไหม้…
ช.น้อง มิควร กริ่งเกรงใจ…
ญ.คิด ครวญไป ยังหวั่น…
.มิทัน นานวัน
.กลับพลัน จืด จาง
ช.ขออยู่แนบกายใกล้นาง…
ญ.รักอย่าอ้างว้างห่างกัน…
ช.โปรดคิด เมตตา
ญ..เกรงว่า.ไม่นาน
ชญ.สองเราเคียงอยู่คู่สัมพันธ์
.ฟ้าดินบันดาล ให้เอย.

ดนตรี.Bars.1..2..
ช.น้อง มิควร กริ่งเกรงใจ…
ญ.คิด ครวญไป ยังหวั่น…
.มิทัน นานวัน
.กลับพลัน จืดจาง.
ช.ขออยู่แนบกายใกล้นาง…
ญ.รักอย่าอ้างว้างห่างกัน…
ช.โปรดคิด เมตตา
ญ.เกรงว่า ไม่นาน
ช.ญ.สองเราเคียงอยู่คู่สัมพันธ์
.ฟ้าดินบันดาลให้เอย…….