เก็บฉันไว้ยืนข้างเธอทำไม

เก็บฉันไว้ยืนข้างเธอทำไม

เนื้อเพลง เก็บฉันไว้ยืนข้างเธอทำไม

…อึดอัด ใช่ไหม
ที่เธอ ยังมี ฉันอยู่
ก็ฉันเห็น ฉันรู้ในแววตา
เมื่อวันนี้
เธอนั้นมีใครอีกคน เข้ามา
แหละเขา ดูเป็นคน ที่สำคัญ
อยากบอก กันไหม
อะไร ที่เธอ คิดอยู่
ให้ฉันรู้ เก็บไว้ทำไมกัน
เมื่อความจริง
ตอนนี้ใจเธอมีเขา ทุกวัน
เก็บฉันไว้ยืนข้างเธอ ทำไม
หากรัก กับเขา จริงๆ
เธอต้องทิ้ง ฉันไป
อย่ายื้อ เอาไว้
เพราะความ ผูกพัน
หากรัก กับเขา จริงๆ
เธอก็ควร จะบอกกัน
ปล่อยไว้ทำไมให้มัน วุ่นวาย
ก็อยาก จะขอ
ให้เธอ จัดการ ซะที
อย่าทิ้งไว้
เรื่องนี้ อันตราย
อย่าลังเล
กับรักที่เคยให้กัน มากมาย
อย่าเสียดายความผูกพัน
ปลอมปลอม
…อยากบอก กันไหม
อะไร ที่เธอ คิดอยู่
ให้ฉันรู้ เก็บไว้ทำไมกัน
เมื่อความจริง
ตอนนี้ใจเธอมีเขา ทุกวัน
เก็บฉันไว้ยืนข้างเธอ ทำไม
หากรัก กับเขา จริงๆ
เธอต้องทิ้ง ฉันไป
อย่ายื้อ เอาไว้
เพราะความ ผูกพัน
หากรัก กับเขา จริงๆ
เธอก็ควร จะบอกกัน
ปล่อยไว้ทำไมให้มัน วุ่นวาย
ก็อยาก จะขอ
ให้เธอ จัดการ ซะที
อย่าทิ้งไว้
เรื่องนี้ อันตราย
อย่าลังเล
กับรักที่เคยให้กัน มากมาย
อย่าเสียดายความผูกพัน
ปลอมปลอม
เก็บฉันไว้ยืนข้างเธอ ทำไม