เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ)

เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ)

เนื้อเพลง เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ)

เขาอะไรก็ถูก เขาดี เขามีสิทธิ์
ฉันอะไรก็ผิด ฉันไกล จากสายตา
ฉันมันเป็นคนอื่นที่เผลอเสนอหน้ามา
แต่เขาเป็นเจ้าของใจ

อ้อมแขน เธอมีให้เขาเท่านั้น แต่ฉันไม่มีใคร

ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ
ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
เกลียดทุกนาที ที่เขาและเธอสุขใจ
มันเหมือนว่าฉันจะตายต่อหน้าเธอ

ฉันไม่บริสุทธิ์หัวใจเมื่อใกล้กัน
รู้ไหมใจมันสั่นทุกทีที่พบเจอ
รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ผูกพัน แต่ฉันรักเธอ
หยุดเพ้อ ก็ยากไป

อ้อมแขน เธอมีให้เขาเท่านั้น แต่ฉันไม่มีใคร

ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ
ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
เกลียดทุกนาที ที่เขาและเธอสุขใจ
มันเหมือนว่าฉันจะตายต่อหน้าเธอ

ชีวิตเธอมีแต่เขาเท่านั้น แต่ฉันต้องเดียวดาย

ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ
ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
เกลียดทุกนาที ที่เขาและเธอสุขใจ
มันเหมือนว่าฉันจะตาย

เกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ
ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
เกลียดรักดีดี ที่เขาเป็นคนได้ไป
มันเหมือนถูกเผาด้วยไฟต่อหน้าเธอ

อยากรู้ผิดมากใช่ไหม ที่รักเธอ