เกลียดตัวเอง

เกลียดตัวเอง

เนื้อเพลง เกลียดตัวเอง

ช้าๆ
เธอกลับมาอย่างช้ำๆ
พูดซ้ำๆ
คำหนึ่งคำที่มีความหมาย
ที่รัก
คำที่ทำให้ใจสั่นไหว
เกือบละลาย
ลืมว่าใครที่ทำให้ใจช้ำ
.เกลียดตัวเองที่ยอม
เสมอให้เธอมาหลอกกัน
เจ็บไม่จำกับคำว่ารัก
แค่เพียงหนึ่งคำ
สั่นไหว ช้ำใจ โอ้โอ้โอ
……
ก็รู้แล้ว
ยังจะยอมให้เธอหลอกซ้ำ
แค่เพียงคำ
ไม่กี่คำไม่จำใส่ใจไว้
เหมือนรู้แล้ว
ตอนผิดหวังเจ็บช้ำแค่ไหน
แต่ทำไม
มันหยุดใจไม่ได้เลยสักครั้ง
เกลียดตัวเองที่ยอม
เสมอเวลาเธอกอดฉัน
จูบเบาๆกระซิบว่ารัก
ว่ามีแต่เราเท่านั้น
….ดนตรี….
เกลียดตัวเองที่ยอม
เสมอให้เธอมาหลอกกัน
โง่งมงายกับคำว่ารัก
คำว่าผูกพัน
.รู้แล้ว
ตอนผิดหวังเจ็บช้ำแค่ไหน
แต่ทำไม
มันหยุดใจไม่ได้เลยสักครั้ง
เกลียดตัวเองที่ยอม
เสมอให้เธอมาหลอกกัน
เจ็บไม่จำกับคำว่ารัก
แค่เพียงหนึ่งคำ
.โกรธตัวเองที่ยอม
เสมอเวลาเธอกอดฉัน
จูบเบาๆกระซิบว่ารัก
ว่ามีแต่เราเท่านั้น
แล้วสักวัน ฉันก็เสียใจ