ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ

ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ

เนื้อเพลง ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ

เจอกันบ่เมิน อ้ายก่อเทหัวใจฮื้อเขา
ฮู้ใจ๋เปิ้นดีหรือเปล่า หรือว่าหลงตี้หน้าต๋า
เอาอกเอาใจ๋ หลงคารมสาวกรุงสิหนา
เป็นห่วงอ้ายจะเสียท่า โดนเปิ้นหลอกฮื้อเสียใจ๋

แค่เพียงบ่เมิน แม่หญิงตี้อ้ายไว้ใจ๋
เปิ้นทิ้งอ้ายมีคนใหม่ ทำอ้ายเสียใจ๋เกือบตาย
ได้แต่สงสาร บ่ฮู้จะยะจะได
อยากฮื้ออ้ายฮู้ว่าคนใกล้ หัวใจ๋ห่วงอ้ายเสมอ

ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
ก่อฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ๋
สาวกรุงบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
สาวเหนือสิฮู้ใจ๋

หน้าใสบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
หน้าน้องสิฮู้ใจ๋
ปากหวานบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
ปากน้องสิฮู้ใจ๋

นอย หนิ นอย หนิ นอย นะ
นอย หนิ นอย หนิ นอย นะ

เจอกันบ่เมิน อ้ายก่อเทหัวใจฮื้อเขา
ฮู้ใจ๋เปิ้นดีหรือเปล่า หรือว่าหลงตี้หน้าต๋า
เอาอกเอาใจ๋ หลงคารมสาวกรุงสิหนา
เป็นห่วงอ้ายจะเสียท่า โดนเปิ้นหลอกฮื้อเสียใจ๋

แค่เพียงบ่เมิน แม่หญิงตี้อ้ายไว้ใจ๋
เปิ้นทิ้งอ้ายมีคนใหม่ ทำอ้ายเสียใจ๋เกือบตาย
ได้แต่สงสาร บ่ฮู้จะยะจะได
อยากฮื้ออ้ายฮู้ว่าคนใกล้ หัวใจ๋ห่วงอ้ายเสมอ

ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
ก่อฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ๋
สาวกรุงบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
สาวเหนือสิฮู้ใจ๋

หน้าใสบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
หน้าน้องสิฮู้ใจ๋
ปากหวานบ่ฮู้ใจ๋ น้า นา หนิ น้า นา
ปากน้องสิฮู้ใจ๋

นอย หนิ นอย หนิ นอย นะ
นอย หนิ นอย หนิ นอย นะ