อ๊ะก็ได้

อ๊ะก็ได้

เนื้อเพลง อ๊ะก็ได้

.. ยังไง ก็ไม่ เข้าใจ
ดื้อแล้ว ทำไม ไม่ดี
เกิด มาก็เป็น อย่างนี้
ไม่เห็นต้องโกรธ เลย
ทำเป็น อารมณ์ ไม่ดี
แค่นัด กันแล้ว ไม่ไป
ก็ แบบว่าอยาก ลองใจ
ไม่เห็นต้องโกรธ เลย
แต่ ถ้าทำ อย่างนี้
แล้วเธอ ไม่พูด กับฉัน
มันคงจะไม่ ดี
อ๊ะ ก็ได้ ก็ได้
ถ้าชอบ อย่างนั้น
ก็ได้ ก็ได้
ตกลงว่าเอา แบบนี้
ก็ได้ ก็ได้
ไม่ทำ อีกแล้ว ก็ได้ ก็ได้
แต่ไม่ได้กลัว หรอกนะ
…. สบาย ใจเธอ หรือยัง
ช่วยยิ้ม ให้ดู ซักที
เรื่อง เด็กเด็ก อย่างนี้
ไม่เห็นต้องโกรธ เลย
เธอชวน มาบอก รักกัน
ให้ฉัน ตั้งใจ รับฟัง
ก็ แค่นั่ง หันหลัง
ไม่เห็นต้องโกรธ เลย
แต่ ถ้าทำ อย่างนี้
แล้วเธอ ไม่พูด กับฉัน
มันคงจะไม่ ดี
อ๊ะ ก็ได้ ก็ได้
ถ้าชอบ อย่างนั้น
ก็ได้ ก็ได้
ตกลงว่าเอา แบบนี้
ก็ได้ ก็ได้
ไม่ทำ อีกแล้ว ก็ได้ ก็ได้
แต่ไม่ได้กลัว หรอกนะ
…(ด่าดาด้า ด่าดาด้า
ด่าดาด้า ด่าดาด้า)
….แต่ เธอทำ อย่างนี้
แล้วเธอ ไม่พูด กับฉัน
มันคงจะไม่ ดี
อ๊ะ ก็ได้ ก็ได้
ถ้าชอบ อย่างนั้น
ก็ได้ ก็ได้
ตกลงว่าเอา แบบนี้
ก็ได้ ก็ได้
ไม่ทำ อีกแล้ว ก็ได้ ก็ได้
แต่ไม่ได้กลัว หรอกนะ
ก็ได้ ก็ได้
ถ้าชอบ อย่างนั้น
ก็ได้ ก็ได้
ตกลงว่าเอา แบบนี้
ก็ได้ ก็ได้
ไม่ทำ อีกแล้ว ก็ได้ ก็ได้
แต่ไม่ได้กลัว หรอกนะ