อ้อร้อก็รัก

อ้อร้อก็รัก

เนื้อเพลง อ้อร้อก็รัก

รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ คนมันดื้อ ก็ดื้อที่จะรัก
รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ อ้อร้อก็รัก

เธอไม่ใช่คนหน้าตาไม่ดี แต่เธอทำตัวไม่ดี เป็นว่าที่อ้อร้ออ้อรัก
ทำให้ทีที่ฉันต้องง้อ ทำให้ทีที่ฉันต้องขอให้เธอมารัก
ชอบที่เธอนั้นเด็ด เธอก็เป็นคนคนแรก ที่ทำให้ฉันหลงรัก
เธอทำให้ฉันหลงรักเธอ จนหัวปักหัวปำ

รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ คนมันดื้อ ก็ดื้อที่จะรัก
รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ อ้อร้อก็รัก

เธอทำให้เพ้อ เพราะหน้าตาเธอดี ถึงเธออ้อร้อเป็นไม่ดี
ฉันคนหนึ่ง ถึงว่าเธอไม่ดี ก็จะรัก รัก รัก

รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ คนมันดื้อ ก็ดื้อที่จะรัก
รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ อ้อร้อก็รัก

ยิ่งดูเขาจีบ เธอดูดี สวยแบบนี้ เห็นทีต้องรัก

รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ คนมันดื้อ ก็ดื้อที่จะรัก
รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ อ้อร้อก็รัก

เธอทำให้เพ้อ เพราะหน้าตาเธอดี ถึงเธออ้อร้อเป็นไม่ดี
ฉันคนหนึ่ง ถึงว่าเธอไม่ดี ก็จะรัก รัก รัก

รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ คนมันดื้อ ก็ดื้อที่จะรัก
รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ

รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ คนมันดื้อ ก็ดื้อที่จะรัก
รักแล้วเหวอ ไม่รู้อิทำพรือ อ้อร้อก็รัก