อ่างหิน

อ่างหิน

เนื้อเพลง อ่างหิน

..ญ.อ่างหินริมอ่าว
.หาดเว้าชวนชื่น
ช.เสียงลมเสียงคลื่น
.ช่วยปลุกฟื้นละไมละมุน
ญ.หน้าร้อนลมอ่าว
ช.หน้าหนาวลมอุ่น
ญ.ถิ่นผลบุญห่างไกลว้าวุ่น
ช.อบอุ่นจินต์
.อ่างหินยามมา..
ญ.เงียบเสียงเซ็งแซ่
.สุขแท้ยามเยี่ยม
ช.ทะเลน้ำเปี่ยม
.อ่าวเอี่ยมเฟี้ยมเห็นเรือหาปลา
ญ.ร่มไม้เย็นถิ่น
ช.อ่างหินสง่า
ญ.ได้สมญาผ้าทอล้ำค่า
ช.อ่างศิลา.โม่.ครก.ละลาน
..หนุ่ม.หนุ่มรักบ้าน
.แข็งกล้างาน
ญ.สาว.สาว.รักการประมง
ช.ทรวดทรงโฉมยง
.เหมือนหงส์สะคราญ
ญ.หนุ่มสาวถึงคราวสงกรานต์
.สำเริงสำราญเรื่อยไป…
ช.อ่าวขวาเมืองใหม่
ญ.อ่าวซ้ายเมืองเก่า
ช.เขาสามมุกเฝ้าประหนึ่ง
.เขาคะนึงถึงใคร
ญ.อ่างหินยามจาก
ช.อยากหวนมาใหม่
ญ.อ่าวน้ำใจอยากเชยชิดใกล้
ช.อ่างศิลาสุขารมณ์เอย.
.ดนตรี.16.Bars.14..15..
16.ญ.อ่างหินริมอ่าว
.หาดเว้าชวนชื่น
ช.เสียงลมเสียงคลื่น
.ช่วยปลุกฟื้นละไมละมุน
ญ.หน้าร้อนลมอ่าว
ช.หน้าหนาวลมอุ่น
ญ.ถิ่นผลบุญห่างไกลว้าวุ่น
ช.อบอุ่นจินต์
.อ่างหินยามมา…

ญ.เงียบเสียงเซ็งแซ่
.สุขแท้ยามเยี่ยม
ช.ทะเลน้ำเปี่ยม
.อ่าวเอี่ยมเฟี้ยมเห็นเรือหาปลา
ญ.ร่มไม้เย็นถิ่น
ช.อ่างหินสง่า
ญ.ได้สมญาผ้าทอล้ำค่า
ช.อ่างศิลา.โม่.ครก.ละลาน
..หนุ่ม.หนุ่มรักบ้าน
.แข็งกล้างาน
ญ.สาว.สาว.รักการประมง
ช.ทรวดทรงโฉมยง
.เหมือนหงส์สะคราญ
ญ.หนุ่มสาวถึงคราวสงกรานต์
.สำเริงสำราญเรื่อยไป..
ช.อ่าวขวาเมืองใหม่
ญ.อ่าวซ้ายเมืองเก่า
ช.เขาสามมุกเฝ้าประหนึ่ง
.เขาคะนึงถึงใคร
ญ.อ่างหินยามจาก
ช.อยากหวนมาใหม่
ญ.อ่าวน้ำใจอยากเชยชิดใกล้
ช.ญ.อ่างศิลาสุขารมณ์เอย