อุทิศให้

อุทิศให้

เนื้อเพลง อุทิศให้

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8….จะหยุดตรงนี้ ก็จะพอแค่ตรงนี้
จะหลบจะหนี คงไม่ตามไม่ห้ามกัน
ที่ให้กันไว้ ที่เธอได้จากตัวฉัน
หรือว่าเธอต้องการ แค่เพียงเท่านั้นก็จะไป
ก็จะได้รู้ เธอต้องการแค่เพียงนั้น
แต่กับตัวฉัน คิดว่ารักมันยิ่งใหญ่
และสิ่งดีๆ มีให้เธออีกมากมาย
แต่ฉันคงจะไป เพราะความเข้าใจเธอไม่มี
อะไรๆ ที่เคยให้ไป
ก็คงยอมให้ได้ไป เพียงเท่านั้น
ทำบุญทำทาน ให้เธอแล้วกัน
ค่าตอบแทนที่ทำกันให้เจ็บใจ
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องเจ็บช้ำ
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องร้าวราน
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องเจ็บช้ำ
ก็คงอุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องพิการ
ดนตรี 16 Bars..14…15…
16….อะไรๆ ที่เคยให้ไป
ก็คงยอมให้ได้ไป เพียงเท่านั้น
ทำบุญทำทาน ให้เธอแล้วกัน
ค่าตอบแทนที่ทำกันให้เจ็บใจ
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องเจ็บช้ำ
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องร้าวราน
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องเจ็บช้ำ
ก็คงอุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องพิการ
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องเจ็บช้ำ
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องร้าวราน
อุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องเจ็บช้ำ
ก็คงอุทิศ ให้กับคนที่ทำให้ใจ ต้องพิการ