อิสระเสรี

อิสระเสรี

ฟังเพลง อิสระเสรี

เนื้อเพลง อิสระเสรี

อยากจะโบย บินไป
ให้สุดขอบ ฟ้า
ไปเอาเดือน ดารา
มาไว้ ที่นี่
อยากจะไป เจอวัน
ที่แสน ดี ต่างจากวันนี้
อย่ากัก ขัง ฉันไว้
ต่อไป เลย
ปล่อยฉันไป
เหมือนเคย ตามเส้น ทาง
ให้ฉันเดิน ต่อไป
อย่ามา ขวาง
นี่มันชีวิตฉัน….

[ปลด พันธนาการ
ไปจากใจ ฉัน
ปลด พันธนาการ
ออกจากชีวิต ฉัน
ปลด พันธนาการ
ไปจากใจ ฉัน
ปลด พันธนาการ
ออกจากชีวิต ฉัน]..

อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี.
ให้ลอยลม ดม เกย
อย่างเคย นะ
ให้เป็นปู เป็นปลา
กลางท้อง ทุ่ง
อย่าให้เป็นวัว เทียมเกวียน
มีคน จูง ไม่เอา.
อย่ากัก ขัง ฉันไว้
ต่อไป เลย
ปล่อยฉันไป
เหมือนเคย ตามเส้น ทาง
ให้ฉันเดิน ต่อไป
อย่ามา ขวาง
นี่มันชีวิตฉัน.
……[ปลด พันธนาการ
ไปจาก ใจ ฉัน
ปลด พันธนาการ
ออกจากชีวิต ฉัน
ปลด พันธนาการ
ไปจาก ใจ ฉัน
ปลด พันธนาการ
ออกจากชีวิต ฉัน]..

อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี.

อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี
อิสระ เสรี อยู่ ที่ ไหน
อิสระ เสรี.

เพราะฉัน แปลกๆ
ฉันชอบ แหก กฎ
อย่า มา กำหนด
ให้ฉัน เป็น อย่างไร
เพราะฉัน เถื่อนเถื่อน
ไม่เหมือน คน ทั่วไป
ชอบเอา แต่ใจ
ปล่อย ไว้ แหละดี
.เพราะฉัน แปลกๆ
ฉันชอบ แหก กฎ
อย่า มา กำหนด
ให้ฉัน เป็น อย่างไร