อาโบเดเบ

อาโบเดเบ

เนื้อเพลง อาโบเดเบ

. ก็เธอ เป็นอะไร
เอาแต่งง นะเอาแต่งง
จึงไม่ยอม
แชแด้แด็บ แชแด้แด็บ
ก็เธอ ทำอะไร
ทำอะไร นะทำอะไร
ไม่ยอม แชแด้แด็บ แชแด้แด็บ
ไม่เดิน ผ่านมา
สบตา บ้างเลย
ไม่ยอม เปิดใจ บ้างเลย
ไม่เคย เอะใจ เอะใจ บ้างเลย
ว่ามีใครคอยแต่เธอ ตรงนี้
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ รึเปล่า
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ กับเธอ
ก็รอ รอแต่เธอ
รอแต่เธอ นะรอแต่เธอ
ให้เธอ แชแด้แด็บ แชแด้แด็บ
แต่เธอ เป็นอะไร
เอาแต่งง นะเอาแต่งง
ไม่ยอม แชแด้แด็บ แชแด้แด็บ
ไม่เดิน ผ่านมา
สบตา บ้างเลย
ไม่ยอม เปิดใจ บ้างเลย
ไม่เคย เอะใจ เอะใจ บ้างเลย
ว่ามีใครคอยแต่เธอ ตรงนี้
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ รึเปล่า
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ กับเธอ
. ไม่เดิน ผ่านมา
สบตา บ้างเลย
ไม่ยอม เปิดใจ บ้างเลย
ไม่เคย เอะใจ เอะใจ บ้างเลย
ว่ามีใครคอยแต่เธอ ตรงนี้
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ รึเปล่า
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ กับเธอ
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ รึเปล่า
บอกกับฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ
ฉัน อาโบดาเบ กับเธอ