อาจไม่ดีเพียงพอ

อาจไม่ดีเพียงพอ

เนื้อเพลง อาจไม่ดีเพียงพอ

เธออาจจะรอใคร
ที่ฝันที่หาอยู่
คนที่เธอมองดู แล้วหวั่นไหว
เธออาจจะเดินทาง
ได้พบได้เจอใครๆ
เจอคำว่ารักและคำอำลา
.คนที่มา รักเธอ
เปลี่ยนไปตามคืนและวัน
แต่ไม่ว่าจะกี่ครั้ง
ให้รู้คนหนึ่ง
ยังคงอยู่ตรงนี้
.อาจไม่ดีเพียงพอ
แต่ไม่เคยทำร้าย
แค่เพียงห่วงใย
จะไม่เรียกร้องให้ผูกพัน
แค่เพียงมาเจอถึงแม้ว่าเธอ
ไม่เคยจะแคร์ฉัน
ฉันรู้ดี ทุกอย่าง
แค่ขอให้คนอย่างฉัน
ได้ทำเพื่อเธอ.
…ถ้าหากเธอรอใคร
ที่ฟ้าได้กำหนด
ให้เธอเกิดมาเป็น
ของคนนั้น
ก็อยากบอกเธอไป
ว่าฉันก็ไม่ต่าง
ก็คงเกิดมาเพื่อรอคอยเธอ
คนที่เคย รักเธอ
จากไปตามคืนและวัน
แต่ไม่ว่าจะกี่ครั้ง
ให้รู้ว่าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้
.อาจไม่ดีเพียงพอ
แต่ไม่เคยทำร้าย
แค่เพียงห่วงใย
จะไม่เรียกร้องให้ผูกพัน
แค่เพียงมาเจอถึงแม้ว่าเธอ
ไม่เคยจะแคร์ฉัน
ฉันรู้ดี ทุกอย่าง
แค่ขอให้คนอย่างฉัน
ได้ทำเพื่อเธอ
….ดนตรี…..
อาจไม่ดีเพียงพอ
แต่ไม่เคยทำร้าย
แค่เพียงห่วงใย
จะไม่เรียกร้องให้ผูกพัน
แค่เพียงมาเจอถึงแม้ว่าเธอ
ไม่เคยจะแคร์ฉัน
ฉันรู้ดี ทุกอย่าง
แค่ขอให้คนอย่างฉัน
ได้ทำเพื่อเธอ