อัจฉรา

อัจฉรา

เนื้อเพลง อัจฉรา

ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า
ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า

วันนี้ฉันมาแปลก อยากเห็นหน้าเธอเป็นคนแรก
ไม่รู้ฉันเป็นอะไร หัวใจของฉันมันเรียกร้อง

คิดถึงเธอทุกวัน จะกิน จะนอน จะวิ่ง จะเดิน
ฉันคิดถึงเธอก่อนนอน
จะทำอย่างไรก็ใจของฉัน มันชอบเธอเข้าแล้ว

อัจฉรา อัจฉรา ฉันคิดถึง อัจฉรา อัจฉรา อัจฉรา
ฉันชอบเธอ ฉันชอบเธอ ฉันชอบอัจฉรา

ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรฉันไม่สน
ขอให้ฉันได้ชอบเธอสักคน
I love you, I don’t know you love me

ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า
ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า

บ้านเรามันใกล้กัน ก็เห็นหน้าอยู่เป็นประจำ
ตั้งแต่เช้ายันเย็น ก็ฉันได้แต่แอบมอง

คิดถึงเธอทุกวัน จะกิน จะนอน จะวิ่ง จะเดิน
ฉันคิดถึงเธอก่อนนอน
จะทำอย่างไรก็ใจของฉัน มันชอบเธอเข้าแล้ว

อัจฉรา อัจฉรา ฉันคิดถึง อัจฉรา อัจฉรา อัจฉรา
ฉันชอบเธอ ฉันชอบเธอ ฉันชอบอัจฉรา

ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรฉันไม่สน
ขอให้ฉันได้ชอบเธอสักคน
I love you, I don’t know you love me

บ้านเรามันใกล้กัน ก็เห็นหน้าอยู่เป็นประจำ
ตั้งแต่เช้ายันเย็น ก็ฉันได้แต่แอบมอง

คิดถึงเธอทุกวัน จะกิน จะนอน จะวิ่ง จะเดิน
ฉันคิดถึงเธอก่อนนอน
จะทำอย่างไรก็ใจของฉัน มันชอบเธอเข้าแล้ว

อัจฉรา อัจฉรา ฉันคิดถึง อัจฉรา อัจฉรา อัจฉรา
ฉันชอบเธอ ฉันชอบเธอ ฉันชอบอัจฉรา

ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรฉันไม่สน
ขอให้ฉันได้ชอบเธอสักคน
I love you, I don’t know you love me

อัจฉรา อัจฉรา ฉันคิดถึง อัจฉรา อัจฉรา อัจฉรา
ฉันชอบเธอ ฉันชอบเธอ ฉันชอบอัจฉรา

ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรฉันไม่สน
ขอให้ฉันได้ชอบเธอสักคน
I love you, I don’t know you love me

ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า
ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า

ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า
ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า

ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า
ชาดี้ดาดี่ดาด้า ชาดี้ดาดี่ดาด้า
ชาดี้ดาดี่ด่า ชาดี่ดาดี้ด่าด่า