ออนซอนเด [3ช่า]

ออนซอนเด [3ช่า]

เนื้อเพลง ออนซอนเด [3ช่า]

.พิณแคน ส่งข่าวบอกขาน
แว่วหวาน ก้องมาแต่ไกล
ลมฝน บนฟ้าลอยไกล
ท้องนาท้องไร่รอเคียว.
.แว่วเสียงขับลำพริ้วล่องลม
หวาน ผสม
เพลงแคนกล่อมเคียว
เพลงชาวนา
หนอแผ่วมาแล้วเชียว
เป็นกลอนลำ
ละบอกออกคำย้ำเตือน
ฤดูกาลใหม่เยือน
โอ้สวรรค์บ้านนา.
……ผอง เราสาวหนุ่ม
กุมแขนเกี่ยว
ลับเคียวไว้เกี่ยวรวง
งาม ใบไม้ เขียววิไลน้ำใจบ้านป่า
น้ำ ลำธารท้องนา
เย็นลมพัดมา
บ้านนาช่างสุขสันต์.
.ด้วยน้ำจิตที่เปี่ยมล้นดวงใจ
สด สะอาดใส ดุจดังน้ำลำธาร
รวมพลัง
ทั้งออกเหงื่อแรงทำงาน
ออน ซอนเดก็เป็นตะน่าชื่นบาน
ฤดูกาลแสนหวาน
แห่งสวรรค์บ้านเรา
.น้ำ ใจบ้านป่า
ข้าวน้ำข้าวปลา หามาก็แบ่งปัน
มี ความรัก
ยิ้มละไมทักทายว่ากล่าว
มี ไอ้ทุยหลังยาว
ให้ขี่แก้เหงาเป่าแคนชมทุ่งนา.
.บ้านเคยอยู่ละอู่นั้นเคยนอน
จะ เร่ร่อนไปแห่งใดเล่าหนา
คอยคืนวันก็แห่งสวรรค์บ้านนา
คอย ปีเดือน
ล่ะอย่าให้เลือนลับลา
จะคืนกลับท้องนา
สวรรค์บ้านนาของเรา
.น้ำ ใจบ้านป่า
ข้าวน้ำข้าวปลา หามาก็แบ่งปัน
มี ความรัก
ยิ้มละไมทักทายว่ากล่าว
มี ไอ้ทุยหลังยาว
ให้ขี่แก้เหงาเป่าแคนชมทุ่งนา.
.บ้านเคยอยู่ละอู่นั้นเคยนอน
จะ เร่ร่อนไปแห่งใดเล่าหนา
คอยคืนวันก็แห่งสวรรค์บ้านนา
คอย ปีเดือน
ล่ะอย่าให้เลือนลับลา
จะคืนกลับท้องนา
สวรรค์บ้านนาของเรา
……………….