ออนซอนมิตรภาพนิรันดร์

ออนซอนมิตรภาพนิรันดร์

เนื้อเพลง ออนซอนมิตรภาพนิรันดร์

เนื้อร้อง/ทำนอง โดย อู๊ด โคจร
ดนตรี โดย หน่อง ผู้ว่าการ
….ดนตรี….
หลากหลายดวงใจ
จากทั่วเมืองไทยมารวมกัน
มาร่วมกันสร้างความสัมพันธ์
และร่วมแบ่งปันน้ำใจ
เป็นพี่เป็นน้อง
รักใคร่ปรองดองกันตลอดไป
นี่แหละคือน้ำใจ
ประเพณีไทยอันงดงาม
พวกเราทุกคนต่างก็เปี่ยมล้น
ด้วยความจริงใจ
เอามิตรภาพมาให้
พบปะสหายที่อยู่ไกลกัน
มาเล่นดนตรีมาเต้นรำร้อง
มาพร้อมเพรียงกัน
นี่แหละคือสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันแห่งบ้านออนซอน
ออนซอน
ออนซอนรักและศรัทธา
ความรักมิเคยร้างลา
งดงามหนักหนาเป็นตาสะออน
อยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นไหว
ไม่เคยสั่นคลอน
มิตรภาพแห่งบ้านออนซอน
มิเคยร้าวรอนจากใจ
ขอบคุณ ทุกท่านที่มาร่วมใจ
จากทั่วแดนไทย
ทั้งใกล้ทั้งไกลที่มาพบกัน
ทิ้งทุกข์เอาไว้
ยิ้มสร้างเยื่อใยเร็วพลัน
มิตรภาพอยู่ชั่วนิรันดร์
ด้วยสายสัมพันธ์
ตุ้มโฮมออนซอน
ดนตรี……
ออนซอน
ออนซอนรักและศรัทธา
ความรักมิเคยร้างลา
งดงามหนักหนาเป็นตาสะออน
อยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นไหว
ไม่เคยสั่นคลอน
มิตรภาพแห่งบ้านออนซอน
มิเคยร้าวรอนจากใจ
ขอบคุณ ทุกท่านที่มาร่วมใจ
จากทั่วแดนไทย
ทั้งใกล้ทั้งไกลที่มาพบกัน
ทิ้งทุกข์เอาไว้
ยิ้มสร้างเยื่อใยเร็วพลัน
มิตรภาพอยู่ชั่วนิรันดร์
ด้วยสายสัมพันธ์
ตุ้มโฮมออนซอน
มิตรภาพอยู่ชั่วนิรันดร์
ด้วยสายสัมพันธ์
ตุ้มโฮมออนซอน
มิตรภาพอยู่ชั่วนิรันดร์
พี่น้องสัมพันธ์..
ณ บ้านออนซอน
www.onsorn.com