อย่าใส่ใจ

เนื้อเพลง อย่าใส่ใจ

ดนตรี 7 Bars..5…
6…7 เข้าข้างตัวเอง
ว่าเธอนั้นมีใจ
เพราะที่เป็นไป
ก็ดูเหมือนอย่างนั้น
มีเธอ คอยรับ–รู้
คอยดูแลฉัน ไม่ห่าง
เหมือนว่าเธอ รักฉันอยู่
เพราะว่าเธอดี กับฉัน ซะมากมาย
คิดไว้ในใจ ว่าเธอนั้นผูกพันธ์
เธอทำให้ฉัน–รัก
แล้วเธอมองฉันแค่ผ่าน
แค่เพื่อนกัน เท่านั้นเอง
อย่าใส่ใจ ฉันเลย หากเธอ ไม่ให้ใจ
โปรดอย่ามี เยื่อใย
อย่ามา เป็นห่วงฉัน
อย่าให้ความ สำคัญ
เพราะฉันยิ่งทำ–ใจ ได้ลำบาก
ฉันรู้ตัวเอง อ่อนไหว เมื่อใกล้เธอ
ทุกครั้งที่เจอ
เมื่อเธอ นั้นห่วงใย
ที่ผ่านมา ทุกครั้ง
ฉันรู้ เธอไม่ตั้งใจ
ให้คิดเกิน ที่เป็นอยู่
สงสารกันหน่อย อย่างน้อยให้เข้าใจ
ขอฉันทำใจ แค่เธอ นั้นอย่ามา
ได้โปรด อย่าพบฉัน
ทิ้งฉัน เอาไว้ ดีกว่า
ขอร้องเธอ ช่วยฉันที
อย่าใส่ใจ ฉันเลย หากเธอ ไม่ให้ใจ
โปรดอย่ามี เยื่อใย
อย่ามา เป็นห่วงฉัน
อย่าให้ความ สำคัญ
เพราะฉันยิ่งทำ–ใจ ได้ลำบาก
จะทำอย่างไร ที่จะลืม รัก–เธอ
ถ้ายังต้องเจอ ต้องพบเธอไป ทุกวัน
ไม่มีทาง เมื่อฉันยัง ใกล้เธอ
อย่าใส่ใจ ฉันเลย หากเธอ ไม่ให้ใจ
โปรดอย่ามี เยื่อใย
อย่ามา เป็นห่วงฉัน
อย่าให้ความ สำคัญ
เพราะฉันยิ่งทำ–ใจ ได้ลำบาก
อย่าใส่ใจ ฉันเลย หากเธอ ไม่ให้ใจ
โปรดอย่ามี เยื่อใย
อย่ามา เป็นห่วงฉัน
อย่าให้ความ สำคัญ
ให้ฉัน ได้ทำใจ เพื่อ ลืมเธอ