อย่าเลยนะฉันไม่ดี

อย่าเลยนะฉันไม่ดี

เนื้อเพลง อย่าเลยนะฉันไม่ดี

ทุ่มเทให้เธอตลอดเวลา
แต่กลับมาเจอ เธอทิ้งกันไป
เธอบอกไม่ซึ้ง ที่ฉันทำไป
ยังไม่ดีพอให้เธอ รัก
ไม่อยากจะรัก จะไปก็เชิญ
ก็ปล่อยเธอเดิน ไปหาคนใหม่
เมื่อไม่มีเธอ ไม่เห็นจะตาย
คิดว่าทำทานให้เธอ ซะ
ไม่ คิด ไม่ฝัน
ก็นึกว่าไปได้ไกลแล้ว
ก็แล้ววันนี้ เธอคิดยังไง
มาขอคืนดีกันอีกครั้ง
อย่า เลยนะฉันไม่ดี
เธอลืมแล้วหรือไง
วันนี้ฉันก็ไม่ดีกว่าที่เคย
ปาก เคยไม่ดียังไง
ยังแสบเหมือนที่เคยเป็น
หากยังอยู่ให้เห็น
อาจจะเจอฝันร้ายที่สุดของเธอ
ที่จบกันไป ฉันไม่ดีพอ
หรือเธอไม่พอ แค่ฉันกันแน่
ต้นเหตุที่ใจ
ของเธอปรวนแปร
ยิ่งคิดก็ยิ่งสับสน
ไม่อยากจะรัก จะไปก็เชิญ
ก็ปล่อยเธอเดิน ไปหาคนใหม่
เมื่อไม่มีเธอ ไม่เห็นจะตาย
คิดว่าทำทานให้เธอ ซะ
ไม่ คิด ไม่ฝัน
ก็นึกว่าไปได้ไกลแล้ว
ก็แล้ววันนี้ เธอคิดยังไง
มาขอคืนดีกันอีกครั้ง
อย่า เลยนะฉันไม่ดี
เธอลืมแล้วหรือไง
วันนี้ฉันก็ไม่ดีกว่าที่เคย
ปาก เคยไม่ดียังไง
ยังแสบเหมือนที่เคยเป็น
หากยังอยู่ให้เห็น
อาจจะเจอฝันร้ายที่สุดของเธอ

อย่า เลยนะฉันไม่ดี
เธอลืมแล้วหรือไง
วันนี้ฉันก็ไม่ดีกว่าที่เคย
ปาก เคยไม่ดียังไง
ยังแสบเหมือนที่เคยเป็น
หากยังอยู่ให้เห็น
อาจจะเจอฝันร้ายที่สุดของเธอ.