อย่าเป็นฉันเลย

อย่าเป็นฉันเลย

ฟังเพลง อย่าเป็นฉันเลย

เนื้อเพลง อย่าเป็นฉันเลย

อย่าเป็นฉันเลย คนที่เธอจะใช้เวลา
อย่าให้เป็นฉันเลย คนที่เธอจะวาดชีวิตด้วยกัน

อย่าคาดหวังใดๆ จากคนคนนี้
คนที่ไม่มีหัวใจให้ใครจะเหลือ
เขาถูกทำร้าย และไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นต่อไป

เพราะเมื่อใดที่มีความรัก ฉันจะต้องเป็นคนที่เสียใจ
ไม่ว่าใครก็ทำกับฉันอย่างนี้ เสมอไป
เมื่อได้สิ่งที่เขาต้องการ
ฉันไม่อาจจะมีความรัก ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่งนั้นกับใคร
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉันคนต่อไป อย่าเป็นฉันเลย

อย่าเป็นฉันเลย อย่าเป็นฉันเลย

เพราะเมื่อใดที่มีความรัก ฉันจะต้องเป็นคนที่เสียใจ
ไม่ว่าใครก็ทำกับฉันอย่างนี้ เสมอไป
เมื่อได้สิ่งที่เขาต้องการ
ฉันไม่อาจจะมีความรัก ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่งนั้นกับใคร
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉันคนต่อไป อย่าเป็นฉันเลย

ฉันไม่อาจจะมีความรัก ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่งนั้นกับใคร
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉันคนต่อไป อย่าเป็นฉันเลย

อย่าเป็นฉันเลย