อย่าห้ามใจผมเลย

อย่าห้ามใจผมเลย

เนื้อเพลง อย่าห้ามใจผมเลย

ครับ..ตกลงว่าเข้าใจ ว่าที่เคยคิดไป
ผมคิดไปเองทั้งนั้นครับ
ที่เจอกันทุกวัน ไปส่งคุณทุกวัน
ผมคิดไปเองใช่ไหม
ตื่นตอนเช้า ก็เคยโทรหาทุกวัน
แล้ววันนี้ผมจะโทรหาใคร
ก็คุณนั้นคงไม่ยอมรับสาย

ช่วยบอกให้คนอย่างผมเข้าใจ
ผมยอมเข้าใจ
คนอย่างผมมันรักข้างเดียวใช่ไหม
ที่ผ่านมาคุณไม่คิดอะไร
ก็ไม่เป็นไร
คนอย่างผมยอมรักข้างเดียวต่อไป
อย่าห้ามใจผมเลย