อย่าหลอกตัวเอง

อย่าหลอกตัวเอง

เนื้อเพลง อย่าหลอกตัวเอง

ดนตรี 9 ห้อง..7…
8…9.. อย่าดีกับฉัน
อย่าทำอย่างนั้น
เธอให้ฉัน เกินพอดีไป
ที่ดีกับฉัน ที่จริงฉันซึ้งใจ
แต่เธอมีใคร ดูใจเธอก่อน
ผูกใจกับเขา ผูกพันกับฉัน
ความสงสาร ทำเธอใจอ่อน
ตัดใจจากเขา อาจทำได้แน่นอน
แต่ใจรุ่มร้อน ทำแล้วได้อะไร
พบคนใหม่ ที่เธอใฝ่ฝัน
แต่เพื่อฉัน
เธอทิ้งความฝันนั้นไป
แล้วคนเก่า
ที่เธอ มองไม่เห็นค่าอะไร
กลับเก็บเอาไว้
ด้วยความสงสาร
เธอหลอกตัวเอง
ทนอยู่ทำไม
โกหกตัวเอง
จะทำลายจิตใจไปนาน
เลิกหลอกตัวเอง
ลืมเถิดวันวาน
ทนอยู่นานนาน
กลับจะทรมานเหลือเกิน
ดนตรี 4 ห้อง..2…
3…4.. โปรดไปกับเขา
โปรดทำอย่างฝัน
ตัวเขานั้น รอเพียงเธอเอ่ย
ขอบใจอีกครั้ง ขอบใจมากมากเลย
ที่เธอเคยดี เคยดีมาตลอด
พบคนใหม่ ที่เธอใฝ่ฝัน
แต่เพื่อฉัน
เธอทิ้งความฝันนั้นไป
แล้วคนเก่า
ที่เธอ มองไม่เห็นค่าอะไร
กลับเก็บเอาไว้
ด้วยความสงสาร
เธอหลอกตัวเอง
ทนอยู่ทำไม
โกหกตัวเอง
จะทำลายจิตใจไปนาน
เลิกหลอกตัวเอง
ลืมเถิดวันวาน
ทนอยู่นานนาน
กลับจะทรมานเหลือเกิน
(เธอหลอกตัวเอง)
ทนอยู่ทำไม
โกหกตัวเอง
จะทำลายจิตใจไปนาน
เลิกหลอกตัวเอง (เลิกหลอกตัวเอง)
ลืมเถิดวันวาน (ลืมเถิดวันวาน)
ทนอยู่นานนาน
กลับจะทรมานเหลือเกิน