อย่ารู้เลย

อย่ารู้เลย

เนื้อเพลง อย่ารู้เลย

อย่ารู้เลย หากว่าเธอต้องการจะรู้ฉันเป็นใคร
เมื่อความจริงฉันยังรักเธอต่อไป จะห่วงอะไร
อย่าถามเลย เพราะสิ่งนั้นมันคงไม่มีค่าเพียงพอ
มากกว่ารักที่ฉันต้องการจะบอก ให้เธอรู้

อย่ารู้เลย อย่ามาสนใจ กับสิ่งที่ฉันต้องเก็บไว้
เพราะมันคงไม่สำคัญ
อย่ารู้เลย หากเธอเข้าใจ กับสิ่งที่ฉันให้หมดใจ
ว่ามีเพียงแค่เธอ

อย่ารู้เลย กับความลับที่มีเพียงใจรู้คำตอบ
สิ่งเหล่านั้นก็คงไม่จำเป็นต้องบอก อีกต่อไป
อย่าถามเลย หากสิ่งนั้นมันเป็นได้เพียงแค่คำตอบ
แต่ว่ารักมันมีเกินคำที่ต้องบอก ให้เธอรู้

อย่ารู้เลย อย่ามาสนใจ กับสิ่งที่ฉันต้องเก็บไว้
เพราะมันคงไม่สำคัญ
อย่ารู้เลย หากเธอเข้าใจ กับสิ่งที่ฉันให้หมดใจ
ว่ามีเพียงแค่เธอ

จะอยู่ก็เพื่อรักเธอต่อไป สิ่งเดียวที่อยากให้รู้
รู้เพียงคำว่ารักที่มีฉันให้เธอ

อย่ารู้เลย อย่ามาสนใจ กับสิ่งที่ฉันต้องเก็บไว้
เพราะมันคงไม่สำคัญ
อย่ารู้เลย หากเธอเข้าใจ กับสิ่งที่ฉันให้หมดใจ
ว่ามีเพียงแค่เธอ

ว่ามีเพียงแค่เธอ