อย่าดีนำน้องหลาย

อย่าดีนำน้องหลาย

เนื้อเพลง อย่าดีนำน้องหลาย

.อย่าดีนำน้องหลาย
ขอร้องอย่าดีนำน้องหลาย
น้องหวั่นใจ
คนเขาสิเว้าให้อาย
ผู้หญิงจั่งน้อง
มัวหมองเคยต้องมือชาย
ขอบคุณหลายเด้อที่อ้าย
ให้โอกาสใจฟื้น
.อ้ายสิดีปานได๋
ถึงอ้ายสิดีนำปานได๋
น้องบ่อาจทำใจได้
ย่านอ้ายเสียใจครั้นฮู้ว่าฝืน
อ้ายเป็นคนดี
ดีหลายบ่มีไผลืม
แต่ใจน้องไม่อาจฝืน
เพราะกลัวหัวใจร้าวอีก
ขอบคุณที่อ้าย
ยื่นใจมาซับน้ำตา
ให้กับผู้หญิงน้อยค่า
ย้อนเวทนา ใจต๊กที่สี่
มาแทนที่เขา คนเก่าเอาใจดีๆ
น้ำตาไหลแล้วไหลอีก
ย้อนเขาผู้เก่าเคยทำ
.อย่าดีนำน้องหลาย
ขอร้องอย่าดีนำน้องหลาย
น้องเกรงใจ
ยิ่งอ้ายมาเฮ็ดดีนำ
ขอเวลาอ้าย
บ่ได้เสือกใสใจดำ
ใจฟื้นตื่นจากความช้ำ
สิคึดฮอดอ้าย ก่อนไผ

.อย่าดีนำน้องหลาย
ขอร้องอย่าดีนำน้องหลาย
น้องเกรงใจ
ยิ่งอ้ายมาเฮ็ดดีนำ
ขอเวลาอ้าย
บ่ได้เสือกใสใจดำ
ใจฟื้นตื่นจากความช้ำ
สิคึดฮอดอ้าย ก่อนไผ