อย่างงี้มันน่าตีก้น

อย่างงี้มันน่าตีก้น

เนื้อเพลง อย่างงี้มันน่าตีก้น

ดนตรี 8 Bars..7…
8… ซน ก็เหมือน ลิง
ไล่เธอ ก็ไม่ทัน
เพลีย มันเพลีย หัวใจ อย่างเงี้ยะ
โวย วาย เสียงดัง
เอาแต่ใจ ก็ทั้ง ปี
มี อะไร ต้องงอน ไว้ก่อน
ดี ก็ร้องเพลง ไม่ดี ก็ร้อง แง
พอ เราทำ ไม่แคร์ ก็ค้อน
พอ จะฉุนเธอ ก็มา ทำอ้อน–วอน
ทำ มาออเซาะกัน เป็นเด็ก
ง้องแง้ง ตลอด ด๊องแด๊ง ตลอด
ไม่รู้ ทำไม เธอเป็น อยู่อย่าง นี้
น่ารัก น่าชัง น่าทุบ น่าตี
ไม่รู้ ทำไม ไม่ โต สักที
อย่างเงี้ยะ มันน่า ตีก้น
ดนตรี 8 Bars..7…
8… พอ เราว่า เธอ
ก็ทำ เป็นหน้า มึน
ทำ เป็นดู นกดู แต่ฟ้า
ฟัง ก็ไม่ฟัง แกล้งทำ เป็นเฉยชา
ทำ หน้าตา เหมือนกิน ยาถ่าย
ดี อยู่เรื่องเดียว
ก็เธอ น่ารัก ดี
เธอ น่ะดู ซื่อดี สดใส
เอือม เธอเหมือนกัน
แต่มัน ก็ ชื่น ใจ
เลย ยอมเธอ เรื่อยไป ไม่โกรธ
ง้องแง้ง ตลอด ด๊องแด๊ง ตลอด
ไม่รู้ ทำไม เธอเป็น อยู่อย่าง นี้
น่ารัก น่าชัง น่าทุบ น่าตี
ไม่รู้ ทำไม ไม่ โต สักที
อย่างเงี้ยะ มันน่า ตีก้น
ดนตรี 20 Bars..19…
20… ง้องแง้ง ตลอด ด๊องแด๊ง ตลอด
ไม่รู้ ทำไม เธอเป็น อยู่อย่าง งี้
น่ารัก น่าชัง น่าทุบ น่าตี
ไม่รู้ ทำไม ไม่ โต สักที
ง้องแง้ง ตลอด ด๊องแด๊ง ตลอด
ไม่รู้ ทำไม เธอเป็น อยู่อย่าง งี้
น่ารัก น่าชัง น่าทุบ น่าตี
ไม่รู้ ทำไม ไม่ โต สักที
อย่างเงี้ยะ มันน่า ตีก้น