อยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไป

อยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไป

เนื้อเพลง อยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไป

อยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไป อยู่ๆฉันก็หวั่นไหว ไปกับเธอ

วันๆนึงก็ผ่านไปเหมือนเดิม ยังไม่เคยมีเรื่องราวใหม่ อยู่ไปอย่างเหงาใจ
เดินคนเดียวไม่ใส่ใจผู้ใด ยังไม่เคยมองรอบๆกาย ว่าใครจะรักใคร

จนวันนึงเมื่อมีเธอเข้ามา เธอก็ทำให้ความเงียบเหงาจางไป
ใจดวงเดิมที่ไม่เคยสนใคร มันก็เริ่มเปลี่ยนใจมาสนเธอ

อยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไป อยู่ฉันก็หวั่นไหว ไปกับเธอ
อยู่ๆฉันก็แปลกไป อยู่ๆฟ้าก็สดใสไม่เหมือนเคย
เพราะมองว่ารักเป็นสิ่งที่สวยงาม เมื่อเธอได้เข้ามาอยู่ในชีวิต ก็รักเธอ ไม่รู้ตัว

คนๆนึงที่ไม่เคยรักใคร ก็ได้รู้สึกเหมือนคนใหม่ ตั้งแต่ได้พบเธอ
ใจเดิมๆต้องอ่อนลงเพราะเธอ มันก็เริ่มเปลี่ยนต้องไหวหวั่น อยากจะรักใคร

จนวันนึงเมื่อมีเธอเข้ามา เธอก็ทำให้ความเงียบเหงาจางไป
ใจดวงเดิมที่ไม่เคยสนใคร มันก็เริ่มเปลี่ยนใจมาสนเธอ

อยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไป อยู่ฉันก็หวั่นไหว ไปกับเธอ
อยู่ๆฉันก็แปลกไป อยู่ๆฟ้าก็สดใสไม่เหมือนเคย
เพราะมองว่ารักเป็นสิ่งที่สวยงาม เมื่อเธอได้เข้ามาอยู่ในชีวิต ก็รักเธอ ไม่รู้ตัว

จนวันนึงเมื่อมีเธอเข้ามา เธอก็ทำให้ความเงียบเหงาจางไป
ใจดวงเดิมที่ไม่เคยสนใคร มันก็เริ่มเปลี่ยนใจมาสนเธอ

อยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไป อยู่ฉันก็หวั่นไหว ไปกับเธอ
อยู่ๆฉันก็แปลกไป อยู่ๆฟ้าก็สดใสไม่เหมือนเคย
เพราะมองว่ารักเป็นสิ่งที่สวยงาม เมื่อเธอได้เข้ามาอยู่ในชีวิต ก็รักเธอ ไม่รู้ตัว