อยู่ไหน

อยู่ไหน

เนื้อเพลง อยู่ไหน

ผ่านวันและคืน
ที่ฉันและเธอจากกัน
ถึงแม้มันนานยังไม่เปลี่ยนใจ
ยังคงคิดถึงเธอ
ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมเรื่อยไป
เหมือนทุกทีที่เธออยู่ตรงนี้..
มั่นคงเสมอ ไม่มีวัน
ที่ใจฉันจะแปรเปลี่ยน
และอยากจะบอกให้เธอรู้
อยู่ไหน..ฉันก็ยังรักเธอ
อยู่ไหน..ฉันก็ยังเหมือนเดิม
ไม่โกรธเธอที่ห่างเหิน
เพราะฉันเข้าใจเสมอ
ถึงเธอนั้นไกลห่าง
ถึงแม้ว่าเธอจะจากไป
ฉัน..ยังรักเธอ
….ดนตรี….
เธออยู่ไหน ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
คิดถึงเรื่องราววันเก่าดูไหม
วันคืนของสองเรา
เธอยังจำได้บ้างหรือเปล่า
ช่วงเวลาที่เราอบอุ่นในรัก
มั่นคงเสมอ ไม่มีวัน
ที่ใจฉันจะแปรเปลี่ยน
และอยากจะบอกให้เธอรู้
อยู่ไหน..ฉันก็ยังรักเธอ
อยู่ไหน..ฉันก็ยังเหมือนเดิม
ไม่โกรธเธอที่ห่างเหิน
เพราะฉันเข้าใจเสมอ
ถึงเธอนั้นไกลห่าง
ถึงแม้ว่าเธอจะจากไป
ขอฟ้าให้ช่วยเธอ
ให้คุ้มตัวเธอต่อไป
ขอให้ทุกวันคืน
ฝากให้ฟ้าดูแลเสมอ..
ให้บอก ว่ารักเธอ
มั่นคงเสมอ ไม่มีวัน
ที่ใจฉันจะแปรเปลี่ยน
และอยากจะบอกให้เธอรู้
อยู่ไหน..ฉันก็ยังรักเธอ
อยู่ไหน..ฉันก็ยังเหมือนเดิม
ไม่โกรธเธอที่ห่างเหิน
เพราะฉันเข้าใจเสมอ
ถึงเธอนั้นไกลห่าง
ถึงแม้ว่าเธอจะจากไป
อยู่ไหน..ฉันก็ยังรักเธอ
อยู่ไหน..ฉันก็ยังเหมือนเดิม
ไม่โกรธเธอที่ห่างเหิน
เพราะฉันเข้าใจเสมอ
ถึงเธอนั้นไกลห่าง
ถึงแม้ว่าเธอจะจากไป
ฉัน..ยังรักเธอ