อยู่หรือไป

อยู่หรือไป

เนื้อเพลง อยู่หรือไป

รัก ไม่รัก
ก็ควรจะบอกได้แล้ว
ว่าเธอจะรัก ไม่รัก
บอกฉันตรงๆได้แล้ว
.เธอ จับปลา
ไม่ควรจะเป็นคนใช้
สองมือจับปลา ไม่ดี
ก็เพราะต้องมีปัญหา
.เหมือนฉันคว้าอากาศเปล่าๆ
เหมือนไม่ได้อะไรคืนมา
บอกมาเลยว่าคิดยังไง
.อย่าทำเป็นไม่รู้
อย่าทำเป็นไม่เห็น
ฉันนั้นรอได้
ถ้า เธอบอกให้รอ
ไม่ยอมบอก ให้ชัดเจน
มันไม่ดี มันไม่เคลียร์
แค่คำเดียว ไม่ยากเลย
ให้ฉันรู้ ว่าอยู่หรือไป
…ดนตรี…
หวัง มีหวัง
ท่าทางที่เธอให้ฉัน
ก็พอมีหวัง ความหวัง
มันเหมือนโซ่ตรึงติดไว้
เธอ จับปลา
ไม่ควรจะเป็นคนใช้
สองมือจับปลา ไม่ดี
ก็เพราะต้องมีปัญหา
.เหมือนฉันคว้าอากาศเปล่าๆ
เหมือนไม่ได้อะไรคืนมา
บอกมาเลยว่าคิดยังไง
.อย่าทำเป็นไม่รู้
อย่าทำเป็นไม่เห็น
ฉันนั้นรอได้
ถ้า เธอบอกให้รอ
ไม่ยอมบอก ให้ชัดเจน
มันไม่ดี มันไม่เคลียร์
แค่คำเดียว ไม่ยากเลย
ให้ฉันรู้ ช่วยตัดสินใจ
….ดนตรี…..
.เหมือนฉันคว้าอากาศเปล่าๆ
เหมือนไม่ได้อะไรคืนมา
บอกมาเลยว่าคิดยังไง
.อย่าทำเป็นไม่รู้
อย่าทำเป็นไม่เห็น
ฉันนั้นรอได้
ถ้า เธอบอกให้รอ
ไม่ยอมบอก ให้ชัดเจน
มันไม่ดี มันไม่เคลียร์
แค่คำเดียว ไม่ยากเลย
ให้ฉันรู้ ช่วยตัดสินใจ