อยู่ด้วยกันก่อน

อยู่ด้วยกันก่อน

เนื้อเพลง อยู่ด้วยกันก่อน

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8.อยู่ด้วยกันก่อน อย่าเพิ่งไป
อยู่ด้วยกันหน่อย
เธอยังคอยก็คงปลื้มใจ
อยู่ด้วยกันก่อน อย่ารีบไป ฮู..
อยู่ด้วยกันต่อ
ขอแค่รอก็จะชื่นใจ
ยังเหมือนเดิมอยู่ ยังต้องการอยู่
ยังต้องมีอยู่ ต้องมีเธอ
ยังเข้าใจอยู่ ยังรู้ใจอยู่
ยังมั่นใจอยู่ ยังรักเธอ
อยู่ด้วยกันก่อน อย่าเพิ่งไป
อยู่ด้วยกันหน่อย
เธอยังคอยก็คงปลื้มใจ
อยู่ด้วยกันก่อน อย่ารีบไป ฮู..
อยู่ด้วยกันต่อ
ขอแค่รอก็จะชื่นใจ
เธอว่าลาก่อน ก็เลยต้องรีบบอก
ว่าคงไม่ยอมหรอก ถ้าเธอจะไป
ยังต้องมีต่อ ยังต้องเติมต่อ
ยังต้องไปต่อ ก็ยังเสียดาย
อยู่ด้วยกันก่อน อย่าเพิ่งไป
อยู่ด้วยกันหน่อย
เธอยังคอยก็คงปลื้มใจ
อยู่ด้วยกันก่อน อย่ารีบไป ฮู..
อยู่ด้วยกันต่อ
ขอแค่รอก็จะชื่นใจ
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8.ยังต้องมีต่อ ยังต้องเติมต่อ
ยังต้องไปต่อ ก็ยังเสียดาย
อยู่ด้วยกันก่อน อย่าเพิ่งไป
อยู่ด้วยกันหน่อย
เธอยังคอยก็คงปลื้มใจ
อยู่ด้วยกันก่อน อย่ารีบไป ฮู..
อยู่ด้วยกันต่อ
ขอแค่รอก็จะชื่นใจ
ขอแค่รอก็จะชื่นใจ
ขอแค่รอก็จะชื่นใจ….