อยู่กับน้องก่อนได้บ่

อยู่กับน้องก่อนได้บ่

ฟังเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่

เนื้อเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่

..ฮักแฮงกะต้องเจ็บเป็นธรรมดา
เมื่อฮู้ว่าอีกคนกำลังนอกใจ
เจ็บจนบ่อยากเฮ็ดหยัง
พออยากสิกลั้นใจตาย
ฮักแฮงหลาย ทำใจบ่ได้

..บอกน้องแหน่จักหน่อยกะยังดี
พอให้น้องได้ทำใจ
ถ้าหัวใจอ้ายบ่มีฮักแล้ว

…อยู่กับน้องก่อนได้บ่
ก่อนอ้ายสิถิ่มน้องไป
ก่อนน้องสิตาย
ขอกอดจักเทื่อได้บ่
อยากเฮ็ดคือตอนฮักกัน
อยากหอมแก้มเจ้า
อยากให้ทุกอย่างมันเป็นคือเก่า
มีแต่น้องกับอ้าย สองเฮาฮักกัน

..คงเป็นไปบ่ได้
สิให้อ้ายนั้นกลับคืนมา
มีแต่น้ำตาที่อยู่เป็นหมู่หัวใจ
มีแต่ความเศร้าและความคิดฮอด
มาอยู่เป็นหมู่ยามบ่มีไผ
เบิดหัวใจ ยังคิดฮอดอ้ายอยู่

..บอกน้องแหน่จักหน่อยกะยังดี
พอให้น้องได้ทำใจ
ถ้าหัวใจอ้ายบ่มีฮักแล้ว

…อยู่กับน้องก่อนได้บ่
ก่อนอ้ายสิถิ่มน้องไป
ก่อนน้องสิตาย
ขอกอดจักเทื่อได้บ่
อยากเฮ็ดคือตอนฮักกัน
อยากหอมแก้มเจ้า
อยากให้ทุกอย่างมันเป็นคือเก่า
มีแต่น้องกับอ้าย ฮือ…

…อยู่กับน้องก่อนได้บ่
ก่อนอ้ายสิถิ่มน้องไป
ก่อนน้องสิตาย
ขอกอดจักเทื่อได้บ่
อยากเฮ็ดคือตอนฮักกัน
อยากหอมแก้มเจ้า
อยากให้ทุกอย่างมันเป็นคือเก่า
มีแต่น้องกับอ้าย ฮือ….