อยู่กับฉัน-อยู่กับเขา

อยู่กับฉัน-อยู่กับเขา

เนื้อเพลง อยู่กับฉัน-อยู่กับเขา

เธอคงมองไม่เห็นความใส่ใจ

เธอคงจะชินที่ได้มันเรื่อยมา

เธอคงลืมที่ฉันเคยห่วงหา ทุกๆอย่าง

เธอคงรอให้ได้มีวันนี้

มันเลยพอดีที่เขามาถูกทาง

มันบังเอิญที่รักเราเปราะบาง

ฉันเข้าใจ

อยู่กับฉัน ถึงแม้ฉันให้หมดหัวใจ

ดูยังไงมันก็น้อยไป

แค่ความรักที่มันไม่สำคัญ

อยู่กับเขา มันเกินพอที่เธอต้องการ

เธอพอใจจะไขว่คว้ามัน

แลกกับฉันที่เธอต้องเสียไป

เพื่อเขาคนเดียว เพื่อเขาคนเดียว ไม่เป็นไร

ทำอะไรก็ไม่มีความหมาย

จะทำยังไงก็แพ้เขาอยู่ดี

ทำอะไรให้มากไปกว่านี้ ไม่มีทาง

อยู่กับฉัน ถึงแม้ฉันให้หมดหัวใจ

ดูยังไงมันก็น้อยไป

แค่ความรักที่มันไม่สำคัญ

อยู่กับเขา มันเกินพอที่เธอต้องการ

เธอพอใจจะไขว่คว้ามัน

แลกกับฉันที่เธอต้องเสียไป

เพื่อเขาคนเดียว เพื่อเขาคนเดียว ไม่เป็นไร

อยู่กับฉัน ถึงแม้ฉันให้หมดหัวใจ

ดูยังไงมันก็น้อยไป

แค่ความรักที่มันไม่สำคัญ

อยู่กับเขา มันเกินพอที่เธอต้องการ

เธอพอใจจะไขว่คว้ามัน

แลกกับฉันที่เธอต้องเสียไป

เพื่อเขาคนเดียว เพื่อเขาคนเดียว ไม่เป็นไร