อยากได้

อยากได้

เนื้อเพลง อยากได้

เห็นใครๆ เขา
ดูมีความสุข.
ได้รับดอกไม้ ช่อใหญ่.
เสียงเขาหัวเราะ
ฟังดูสดใส
คงเพราะว่าภายในใจ
เขารัก กัน
.แต่มาย้อน
มาดู ตัวเอง
ก็ไม่เห็น
เคยเป็นอย่างนั้น
อยู่เพียงตัวคนเดียว
และอยู่ไปวันๆ
หมดความหมาย
.อยากได้ดอกไม้ บ้าง
อยากได้ของขวัญ
ให้ฉันบ้าง
จะมีทาง เป็นจริง
ซักเมื่อไหร่
อยากมีความรัก
และอยาก
ที่จะมีเขาอยู่ใกล้ๆ
เมื่อไหร่จะเจอ ซักที.
ถ้าฉันมีเขา
คงมีความ สุข
และคง
ได้ดอกไม้ ช่อใหญ่
เสียงฉันหัวเราะ
คงต้องสดใส
ก็เพราะ
มีใครสักคน ที่รักกัน
.แต่มาย้อน
มาดู ตัวเอง
ก็ไม่เห็น
เคยเป็นอย่างนั้น
อยู่เพียงตัวคนเดียว
และอยู่ไปวันๆ
หมดความหมาย
.อยากได้ดอกไม้ บ้าง
อยากได้ของขวัญ
ให้ฉันบ้าง
จะมีทาง เป็นจริง
ซักเมื่อไหร่
อยากมีความรัก
และอยาก
ที่จะมีเขาอยู่ใกล้ๆ
เมื่อไหร่จะเจอซักที.
.อยากได้ดอกไม้ บ้าง
อยากได้ของขวัญ
ให้ฉันบ้าง
จะมีทาง เป็นจริง
ซักเมื่อไหร่
อยากมีความรัก
และอยาก
ที่จะมีเขาอยู่ใกล้ๆ
เมื่อไหร่จะเจอซักที.
.อยากได้ดอกไม้ บ้าง
อยากได้ของขวัญ
ให้ฉันบ้าง
จะมีทาง เป็นจริง
ซักเมื่อไหร่
อยากมีความรัก
และอยาก
ที่จะมีเขาอยู่ใกล้ๆ
เมื่อไหร่จะเจอซักที.
.อยากได้ดอกไม้ บ้าง
อยากได้ของขวัญ
ให้ฉันบ้าง
จะมีทาง เป็นจริง
ซักเมื่อไหร่
อยากมีความรัก
และอยาก
ที่จะมีเขาอยู่ใกล้ๆ
เมื่อไหร่จะเจอซักที.
เมื่อไหร่จะเจอซักที.
เมื่อไหร่จะเจอ
..เจอเขา ซักที